Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsaya yerli ve milli robotlar gelecek - İş-Yaşam Haberleri

    Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi sloganı ile oluşturulan 2021-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ekonominin önündeki engellerin kaldırılması için ihracat, turizm ve özellikle ithal ikameci üretime ağırlık veren yapısı ile ekonomi dünyası ile buluştu. Geçen yıllara paralel hazırlanan YEP'te göze çarpan ilginç noktalar da vardı. Örneğin Borsa İstanbul'da bazen yatırımcılar tarafından sıkça şikayet konusu olan kimi zaman Hint mühendislerin tasarladığı söyleyen algoritmik işlemleri yapan robotların yurtiçinde geliştirilmesine destek verileceği belirtildi. YEP'te "Borsa işlemlerinde kullanılan sistemlerin yerli ve milli kaynaklar üzerinde geliştirilmesi ve bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması için yerli ve milli finans teknolojileri yaygınlaştırılacaktır" denildi.

    REKLAM

    FİNTEK TEK ELDEN YÖNETİLECEK

    Programda finansal dönüşüme yönelik olarak yeni finansal mimari anlayışı çerçevesinde finansal istikrar ve güvenliği esas alan esnek, etkili ve kapsamlı düzenleme altyapısının güçlendirilmesinin sağlanacağı belirtilerek ayrıca finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak, bu alanda yapılan çalışmaların tek elden koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtildi. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) 2022 yılında açılacağının ifade edildiği programda finansal istikrar ile ilgili olarak yapılacaklar şöyle sıralandı:

    -Türkiye'nin katılım finans ve reasürans sisteminde önde gelen ülkeler arasında yer almasını sağlamak üzere, iyi uygulama örnekleri ve uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate alan bir katılım finans strateji belgesi oluşturulacak ve uygulamaya alınacaktır. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden alacak sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

    REKLAM

    -Finansal işlemlere ilişkin bilgilerin daha anlaşılabilir şekilde kullanıcılara aktarılması sağlanarak finansal okuryazarlık artırılacaktır.

    -Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin finansmanında yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda ve uzun vadeli finansman imkânlarının sağlanması için girişim sermayesi fonları ve kitle fonlaması platformları gibi sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

    -Para ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesi için uzun vadeli tasarruflarda artışa katkı sağlayacak çalışmalara devam edilecektir.

    TEMİNAT YÖNETİM SÖZLEŞMESİ GELİYOR

    -İhracatçılarımız ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan veya imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında öncelikli olarak desteklenerek bu kesimlerin kefalet limitlerinden yararlanma oranları artırılacaktır.

    -Teminat süreçlerinde operasyonel maliyetlerin azaltılması ve KOBİ'lerin merkezi takas hizmeti sayesinde faaliyetlerini sürdürmesi için takas süreçlerinde iyileştirme ve geliştirme yapılacaktır.

    REKLAM

    -Uzun vadeli ve sermaye yoğun altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde yararlanılması için alternatif bir yatırım aracı olan proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet sistemine ilişkin uygulama çerçevesi tamamlanacaktır.

    -Reel sektör şirketlerinin borçlanma aracı ihracı yoluyla sermaye piyasalarından daha fazla yararlanabilmesi için Teminat Yönetim Sözleşmesi’ne ilişkin yasal altyapı oluşturulacaktır. Finansal sistemin derinleştirilmesi ve yurt içi tasarruf tabanının genişletilmesi için yeni ürünlerle sistemde derinliğin ve tasarruf seviyesinin artması sağlanacaktır.

    KATILIM SİGORTACILIĞI YAYGINLAŞACAK

    Programda sigortacılıkla ilgili olarak özellikle katılım sigortacılığının yaygınlaştırılacağı vurgulandı. Katılım finans sektörüne yönelik oluşturulan politikaların takibi ve raporlanmasının sağlanacağı, bu sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumları ile sektör kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirileceği ve Merkezi Danışma Kurulu'nun etkinliğinin artırılacağı ifade edildi.

    YEP'te yapılması planlanan diğer ilginç konular da şunlar oldu:

    -Girişimcilerin hızlı ve güvenli bir şekilde ticari hayata başlamalarını sağlamak için şirket kuruluş süreçleri tamamen dijital ortama taşınacak.

    -E-duruşma başta olmak üzere yargıda teknolojik imkânlar artırılacak.

    -Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme yetkinliği yüksek bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla 81 ilde 100 Dene-yap Teknoloji Atölyesi kurulacak; gençlik merkezlerinde 2021 yılında 35 bin gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ