HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre,  Adalet Bakanlığı, Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç tarafından katledilmesinin ardından bir genelge yayımladı. Adalet Bakanı adına hakim Yılmaz Çiftçi imzalı genelgede yapılması gerekenler 6 maddede toplandı. Hükümlülerin kapalıdan açık cezaevi ayırma işlemlerinde özen gösterilmesi istenilen genelgede, önümüzdeki dönemde iyi hallilik kararına bağlı olarak haklarında işlem tesis edilecek hükümlülerin gözlem ve değerlendirme süreçlerinde dikkatli olunması istendi.
 
5275 Sayı Kanun'dan hatırlatmalar yapılan genelgede alınması gereken tedbirleri içeren 6 madde şöyle:
 
1- Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarında kalan cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına karar verilmesinde ve şartlar tahliyeye esas işlemlerin değerlendirilmesinde iyi hal kararının idare ve gözlem kurulu üyeleri tarafından hükümlüler için kazanılmış hak gözüyle bakılmaksızın otomatik olarak uygulanmasından kaçınılarak amaca uygun tatbik edilmesi.

2- İyi hal kararı alınmasında ilgili birimlerce kurula sunulan istenilen tüm bilgi ve değerlendirmelerin mesleki sorumluluklar dahilinde incelenerek olumlu veya olumsuz verilecek kararların gerekçelendirilmesi.

3- Kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ayrılma, açık ceza infaz kurumlarından kalan cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına karar verilme ve koşullu tahliye uygulamaları için süre ve disiplin durumları bakımından kanuni şartları taşıyan hükümlülerin iyi halliliği ile ilgili olarak ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını iyi niyetle kullanarak yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek belirtilen sürelerin geçilmiş olduğu ve uygulanan eğitim ve iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığının ilgili kurul üyeleri tarafından değerlendirilmesine özen gösterilmesi.

4- Kurul tarafından ilgisine ve görevine göre psiko-sosyal servis, eğitim servisi, güvenlik-gözetim servisi, kütüphane, infaz, sağlık, mektup okuma, ziyaret kabul, emanet eşya ve emanet para birimlerinden bilgi, belge, gözlem ve varsa değerlendirmelere ilişkin raporların istenebileceği. Bu raporlarda suç geçmişi, işlediği suç türü, suç işleme biçimi ve nedeni, mağdura ve topluma zarar verme riskinin ortadan kalkıp kalmadığına dair emareler ile tutum ve davranışlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilebileceğinin unutulmaması.

5- Psiko-sosyal servisçe “Bireyselleştirme iyileştirme sistemi” (BİSİS) kapsamında hükümlü ve tutuklulara uygulanan “Araştırma değerlendirme formu” (ARDEF) sonucunda ortaya çıkan risk faktörleri ve ihtiyaçlarına ilişkin yapılan iyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kurum içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere sürekli ve etkin katılarak sürekli gelişim göstermesi, tutum ve davranışlarıyla diğer hüküm ve tutuklulara örnek olması. İşlediği suçtan pişmanlık duyup duymadığı, kurum personeli, ailesi ve çevresiyle iyi ilişkiler kurması hususlarının değerlendirilerek düzenlenen raporun kurullara sunulması.

6- Haklarına iyi hallilik kararını verilmek üzere ilgili hükümlü/tutuklular hakkında değerlendirmelerin yapılacağı idari ve gözlem kurul toplantılarının kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi. Kapalıdan açığa ayrılmanın hükümlünün toplumla bütünleşmesinin ilk adımı olduğu ve diğer işlemlerin bunu takip eden süreçler olduğu nazara alınarak özellikle açığa ayırma işleminde özenli davranılması.