Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Türkiye'de işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. İşgücü rakamlarına göre Türkiye'de toplam işgücü 32 milyon 426 bin olurken istihdam edilenlerin sayısı ise 28 milyon 269 bine indi. Buna karşın 28 milyon 916 bin kişi ise çeşitli nedenlerle işgücüne dahil olmadı. Geçen yıla göne işgücüne dahil olmayanların sayısı 436 bin artarken en çok dikkat çeken çalışamaz halde olanların sayısının 205 bin kişi azalmış olması ise dikkat çekti. Son 1 yılda işgücüne dahil olmama nedenlerinin başında 490 bin ile emekli olunması geliyor. Diğer kalabalık gurubu ise mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, kira geliri sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler oluşturuyor. Bu kişilerin sayısı 1.5 milyondan 1 milyon 732 bine çıkmış durumda. Mevsimlik çalışanlar ile eğitim öğretim nedeniyle işgücüne katılmayanların sayısı da geçen yıla göre 196 bin kişi azalmış durumda.  

HASTA, YAŞLI VEYA ÖZÜRLÜ

TÜİK istatistiklerinde "Çalışamaz halde" maddesinin açıklaması için " Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir" şeklinde açıklanıyor. Rakamlar bu durumda olanların sayısının 4 milyon 144 binden 3 milyon 939 bine indiğini gösteriyor. TÜİK açıklamasından bedensel özürlü, yaşlı veya hasta olmaya bakmaksınız önceki yıla göre tam 205 bin kişinin iş aradığı ve bulduğunu ortaya çıkıyor. Geçen 1 yılda özellikle Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku ile ailelerin geliri azalınca evdeki hasta kişilerin de iş aramak ve bulmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. 

HER GÜN 3 BİN 926 KİŞİ İŞSİZ KALDI

TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı 3 milyon 136 binden 4 milyon 157 bin kişiye ulaştı. Yani tam 1 milyon 21 bin kişi işsiz kaldı. Bu, eğer çalışılan gün sayısını yani işgünlerine baz alırsak her gün en az 3 bin 926 kişinin işini kaybettiği anlamına geliyor. Son 1 yılda işsiz kalanların 222 binini sanayide çalışanlar, 297 binini inşaatta çalışanlar ve 388 binini ise hizmetler sektöründe çalışanlar oluşturdu. İstihdam edilenlerin sayısı da 869 bin düşerek 28 milyon 269 bine inerken azalan istihdamın 307 bini tarım sektöründe çalışanlardan, 123 bini sanayide çalışanlardan ve 538 bini ise hizmetlerde görev alanlardan geldi.

YILBAŞINDAN BU YANA 1.1 MİLYON KİŞİ İŞ BULDU

Sevindirici gelişme yılbaşına göre bakıldığında istihdamın 1 milyon 112 bin kişi artmış olması. Çünkü istihdamın zirvede olduğu Haziran 2018'den Ocak 2019'a kadar istihdam Ağustos 2018'daki kur şokunun etkisiyle 2 milyon 162 bin azalmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki istihdamdaki bu azalış yerini artışa bırakarak kaybın yarısı geri alındı. Kur krizinin ardından her gün yaklaşık 4 bin kişi işini kaybederken Ocak ayından mayıs ayına kadar ise her gün yaklaşık 10 bin kişi iş bulmaya başladı. Rakamlar yıllık olarak bakıldığında kötü olsa da son dönemlerdeki toparlanma umut veriyor. 

Mayıs rakamlarına göre; tarım dışı işsizlik oranı 3.4 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.5 puanlık artış ile yüzde 23.3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3.2 puanlık artış ile yüzde 13.1 olarak gerçekleşti.  

 

ÇALIŞAMAZ HALDE KİŞİ SAYISI 205 BİN DÜŞTÜ

İşgücüne dahil olmayan nüfus 436 bin arttı 
 (Bin kişi)   
İşgücüne dahil olmama nedeni20182019Fark
İşgücüne dahil olmayan nüfus28.42428.860 436
İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar2.0382.285 247
İş bulma ümidi olmayanlar 538 553 15
Diğer1.5001.732 232
Mevsimlik çalışanlar 144 102- 42
Ev işleriyle meşgul10.97611.057 81
Eğitim/öğretim4.8434.647- 196
Emekli4.4144.904 490
Çalışamaz halde4.1443.939- 205
Diğer1.8651.927 62

1 MİLYON 21 BİN YENİ İŞSİZ

Ekonomik faaliyet (bin kişi)20182019 Fark
Toplam3.1364.1571.021
Tarım 125 175 50
Sanayi  496 718 222
İnşaat 382 679 297
Hizmetler1.7342.122 388
8 yıldan önce işten ayrılanlar 155 161 6
İlk kez iş arayanlar 244 301 57

 

İSTİHDAM 869 BİN AZALDI

 

İşteki durum ve ekonomik faaliyet (Bin kişi)Toplam - Total 
20182019 
İşteki durum29.13828.269- 869
Ücretli veya yevmiyeli 19.739 19.293- 446
İşveren 1.280 1.253- 27
Kendi hesabına 4.966 4.781- 185
Ücretsiz aile işçisi 3.152 2.942- 210
Ekonomik faaliyetler29.13828.269- 869
Tarım 5.480 5.173- 307
Sanayi 5.669 5.546- 123
İnşaat 2.086 1.548- 538
Hizmetler 15.903 16.002 99