Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Milli Enerji ve Maden Politikası tanıtım toplantısında milli enerji logosunu da tanıttı.

Enerjide yeni dönem başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen, ‘Enerjinin Kırmızı Kitabı’ olarak nitelenen Milli Enerji ve Maden Politikası’nı dün
İstanbul’da duyurdu.

Bakan Albayrak, stratejinin sacayağını arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasanın oluşturduğunu, ülke
ekonomisinin daha rekabetçi altyapı edinmesi için de stratejik bir vizyon belirlendiğini belirtti.

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın sunduğu çerçevenin cari açık gibi ülke ekonomisindeki zayıflıkları azaltacağını
kaydeden Bakan Albayrak, “Enerjideki bağımlılık stratejisini doğru ve güçlü yönetirseniz ulusal güvenliğiniz de o
ölçüde güçlü bir diplomasiye ve dış politikaya pencere açar” ifadesini kullandı.

STRATEJİNİN SACAYAĞI

1. ARZ GÜVENLİĞİ

SİSTEME GAZ SAĞLAMA KAPASİTESİ 

Türkiye'nin günlük maksimum tüketimi 247 milyon metreküp

2016 sonu itibarıyla gaz giriş kapasitesi 190 milyon metreküp

Hedef: Önce 300 milyon metreküp, sonra 400 milyon metreküp

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

FSRU

● Türkiye'nin ilk FSRU projesi İzmir Aliağa'da devreye alndı.

● Ceyhan'da BOTAŞ'a ait 20 milyon metreküp kapasiteli ikinci FSRU projesi

● Marmara LNG/FSRU

DOĞALGAZ

● Tuz Gölü depolama tesisi

● Silivri doğalgaz depolama tesisi

LNG

● 2016 yılı sonunda % 88 artışla 34 milyon metreküpten 64 milyon metreküpe ulaştı.

● 2017'de hedef 107 milyon metreküp

STRATEJİK PETROL DEPOLAMA

● 5 milyon ton petrol stoku

PETROL VE GAZ ARAMAK İÇİN SONDAJ GEMİSİ ALINACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol ve doğalgaz aramasında dışa bağımlılıktan kurtulmak için platform kiralamaya son verip bu yıl içerisinde sismik sondaj gemisi alacak.

2. YERLİLEŞTİRME

MADEN

● Proses- Ar-Ge teknoloji transferi şartı

● Maden teknolojisinin yerlileştirilmesi

● Yurtiçinde bulunan madenlerin Türkiye'de zenginleştirilerek hammadde veya ara madde olarak ithal edilen ürünlere son verilmesi

MADENLERİN EKONOMİYE KATKISI

Birim hammadde

Birim ara madde

24 birim nihai ürün

NÜKLEER TEKNOLOJİ

● Sinop, Akkuyu ve 3. nükleer santral

● Hedef: Nükleer enerjide teknoloji transferi

● İnsan kaynağının yetiştirilmesi

● Nükleer teknolojilerle ürün geliştirme alanında Ar-Ge (Nükleer tıp, sanayi, tarım, uzay teknolojileri, uydu ve haberleşme)

Albayrak stratejik madenler ve nadir elementlerin yurtiçinde değerlendirilmesi için süreç başlattıklarını ifade etti.

3. ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA

TEDARİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

● Silivri doğalgaz depolama tesisi

● Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisi

● Ceyhan/Marmara LNG/FSRU

● Egegaz LNG tesisi

● Türk Akımı Doğu Akdeniz - Kuzey Irak boru hatları

● İzmir/Aliağa FSRU

KİT’LERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

● Elektrik

● Doğalgaz

● Petrol

● Maden

Türkiye’nin kömür rezervi 7.5 milyar tondan 15 milyar tona yükseldi. Elektrik üretiminden nükleer yüzde 10 pay alacak.

ELEKTRİK ALT YAPISINA 2020'YE DEK 30 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILACAK

Öngörülebilir piyasanın bir sonraki adımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, “İnşallah bu yıl doğalgaz noktasında da Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile piyasa, satış, sözleşme ve kontrat deneme altyapısını başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde artık enerjinin de bir emtia olarak sermaye ve para piyasalarında ve uluslararası piyasalarda dönüşümü için iki kritik kurumumuzla süreci daha da hızlandıracağız” dedi.

Bakan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre, 2016-2020 döneminde elektrik iletim ve dağıtım altyapısına 30 milyar lira yatırım yapılması hedefleniyor. Özel sektör bu tutarın 18 milyar lirasını, TEİAŞ 12 milyar lirasını karşılayacak. 

İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENEREK SÜRECEK

Türkiye’nin, bölgesel enerji ve arz güvenliğine katkıda bulunan ve bölgesel refah ve barışa katkı sağlayan bütün projelerin yanında olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, enerjideki işbirliklerinin güçlenerek devam edeceğine vurgu yaptı. Albayrak “Bu felsefeyle tüm oyuncu ve paydaşlarla bundan sonra da işbirliklerini güçlendirerek yola devam edeceğiz. Türkiye’nin bir üst lige çıkması, en büyük on ekonomiden biri olması ve birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da rekabetçi bir Türkiye oluşturulması için tüm stratejik vizyonların hayata geçirilmesi gerekli” diye konuştu.

BİR ÜST LİG İÇİN GÜÇLÜ SACAYAĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün Türkiye’nin önde gelen işadamları ve bankacılarının katıldığı bir toplantıyla Milli Enerji ve Maden Politikası’nı açıkladı. Belki de İstanbul uzun süredir bu çapta iş dünyasının katılım gösterdiği bir toplantıya ev sahipliği yapmamıştı. Bakan Albayrak yerli kaynaklardan elektrik üretimini yüzde 49.3’e çıkararak son 15 yılda sessiz bir devrim gerçekleş- tirdiklerini ifade ederken bu oranda çıtayı 3’te 2’ye yükselttiklerini belirtti. Hedef milli ve bağımsız kaynaklarla enerjinin itici gücünü kullanıp Türkiye’yi bir üst lige de çıkarmak. Bu stratejinin arz güvenliğinin sağlanması, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç sacayağı var. Planlanan yatırımlar gerçekleştirilirse “güçlü” sacayağı bundan sonrası için ‘sessiz’ değil sesli bir devrim niteliğinde olacak. Zira Türkiye iç kaynaklarla elini güçlendirdikçe dış sesler de yükselecek.

İŞ DÜNYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Toplantıya katılan işadamları arasında Ahmet Nazif Zorlu, Ali Kibar, Hüsnü Özyeğin, Hamdi Akın, Nihat Özdemir, Ümit Kiler, Ahmet Çalık, Ethem Sancak, Mehmet Cengiz de bulunurken bankacılar da özel ilgi gösterdi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan'ın katıldığı toplantıda ekonomi bürokrasisinin ve iş dünyası örgütlerinin önemli isimleri de hazır bulundu. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da katıldı.

"% 49’LUK YERLİLİK ORANIYLA SESSİZ DEVRiM YAPTIK"

Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 15 yılda çeşitli alanlarda yaşadığı dönüşümü ‘sessiz devrim’ olarak nitelendirdi. “Geçtiğimiz 15 yıllık yolculuğumuz, sessiz devrimdi. Türkiye’nin bir üst lige çıkması için bağımsız enerjiye, güçlü Türkiye’ye ‘Evet’ diyoruz” diye konuşan Albayrak, son 10 yılda ortalama 44 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıldığını, maden ithalatıyla birlikte rakamın 55 milyar dolara çıktığına dikkat çekti. Albayrak “Yerli kaynaklardan elektrik üretimini 2016’da yüzde 49.3’le en yüksek seviyeye çıkardık. Bundan sonra hedef en az 3’te iki. Yerli kömürden elektrik üretimini de yüzde 23’le en yüksek seviyede artırdık” ifadesini kullandı. 

"GÜNEŞ PANELLERİNDE YERLİLİK % 70’E ULAŞTI"

Yerli güneş santralı ihalesinin sonuçlarını mutluluk verici olarak niteleyen Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Güneş panelleri ilk yıl yüzde 60, takip eden yıl yüzde 70 yerlilik oranına ulaştı. 8 bin kalem kırılımı olan rüzgâr türbini teknolojisinde de muazzam bir yerlileştirmenin önünü açacağız."

3 KAT ARTIŞ VAR

Bakan Albayrak, 15 yılda elektrikte kurulu kapasitenin 3 katına çıktığını, elektrik üretiminin 2 katından fazla bir noktaya geldiğini vurguladı.

                          2002   2016

Kurulu güç (mw) 32.000  79.000

Elektrik üretimi 130.000 (gwh) 273.500

Doğalgaz tüketimi 17.3 milyar m3 46 milyar m3

Doğalgaz giden il sayısı 6      78

Doğalgaz abone sayısı 3.4 milyon 12.5 milyon

● Yaklaşık 100 milyar $ yatırım

"DOĞALGAZSIZ 3 İLİMİZ KALDI"

Doğalgaz tüketiminin 15 yılda 3 kat arttığını kaydeden Albayrak, “Doğalgaz konforunun ulaşmadığı Türkiye’de sadece 3 ilimiz kaldı. İnşallah seneye bunu da bitiriyoruz” dedi.

SON BİR YIL...

● Elektrik tüketiminde yerli kaynakların payın %49,3 oldu

● Yenilebilir enerjide %31 artış

● Yerli kömürün payında %23 artış

● İthal doğalgaz ile gerçekleştirilen üretimde %10 azalma

● 2016 yılında devreye sokulan kurulu güç 6500 megavat

● Enerji sektörüne yaklaşık 8 milyar dolar yatırım tutarı

NÜKLEERDE 60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR

Son 10 yıldaki arama sondaj faaliyetleri sonucunda 15 milyar tondan fazla kömür rezervine ulaşıldığını hatırlatan Bakan Albayrak şöyle konuştu: “Enerji arz-talep dengesi içerisinde yerli kaynaklarımızdan en önemlisi kömür. Yoğun bir yatırım stratejisiyle, çevreci yaklaşımla süreci başlatacağız. 60 yıllık rüya dediğimiz bu süreçte, iktidarımız döneminde sağlam temellerle adımlarını atmaya başladığımız, Akkuyu başta olmak üzere üçüncüsünün görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde nükleeri hızlı bir şekilde devreye alıp yüzde 10’luk bir kapasiteye erişmek amacımız. 7 gün 24 saat kapasite önemli. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında bu portföy bize önemli bir altyapı sağlayacak.

ULUSAL SCADA KURULACAK

İlk olarak ulusal SCADA sisteminin, ikinci olarak da siber atakları önleme merkezinin kurulacağı kaydedildi. 

"KARADENİZ VE AKDENİZ'DE İKİŞER KUYU KAZACAĞIZ"

 Bu ay itibarıyla devreye giren 2. sismik arama gemisi ile denizlerde çok daha aktif arama yapılacağına dikkat çeken Albayrak şöyle konuştu: “Bu yıl alacağımız arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de ikişer kuyu kazacağız.” Elektrik üretiminden nükleerin yüzde 10 pay alacağını söyleyen Albayrak, gelecek 10 yılda rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin 10 biner MW artırılacağını da belirtti.

"EN BAKİR ALAN MADEN"

Türkiye’nin kömür rezervinin 7.5 milyar tondan 15 milyar tona yükseldiğini kaydeden Albayrak, yerli kömüre önümüzdeki dönemde çevreci yaklaşımla yoğun yatırım yapacaklarını belirtti. Albayrak şöyle konuştu: “Kamu özel-sektör ortaklığıyla maden potansiyelimizi artırmak için Türkiye’nin jeofizik haritasını 2018’de tamamlayacağız. Kaynaklarımızı göreceğiz. En bakir ve gelişmeye açık alanımız maden. MTA- özel işbirliğiyle ortaklıklar kurulacak.”