Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde, istihdam piyasasında bilgi iletişim teknolojileriyle destekli farklı uzaktan çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına yönelik tedbirler alınacak. Kamu çalışanlarının da uzaktan çalışma olanaklarından yararlanabilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, bilgi iletişim teknolojileriyle destekli uzaktan çalışma koşullarının oluşturulması için çeşitli adımlar atılacak.
Bu kapsamda, bilgi iletişim teknolojileri destekli uzaktan çalışma koşulları oluşturulacak ve bu yolla özellikle dezavantajlı kesimin işgücü piyasasının dışında kalması engellenecek. Bu amaçla özel sektör ve kamuda uzaktan çalışmaya yönelik ihtiyaç duyulan tedbirler alınacak. Ayrıca işverenlerin ve çalışanların uzaktan çalışma ile ilgili bilinçlendirilmeleri sağlanacak.

Başta gelişmekte olan bölgelerde olmak üzere çağrı merkezleri gibi uzaktan çalışma yoluyla istihdam yaratılmasını sağlayacak yatırımlar teşvik edilecek. Bu teşviklerde öncelikle dezavantajlı kesimlerin istihdamının artırılması amaçlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda olacak bu çalışmalarda Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak. 

UZAKTAN ÇALIŞMANINYAYGINLAŞTIĞI ALANLAR

Bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı uzaktan çalışma imkanları, istihdam piyasasına zaman ve mekan esnekliği kazandırarak işgücüne katılımı artırıyor.

Veri giriş operatörlüğü, müşteri ilişkileri yönetimi, tasarım ve yayıncılık hizmetleri gibi alanlarda örnekleri görülen uzaktan çalışma biçimleri dünya genelinde yaygınlaşıyor.
Bu çerçevede, bilgi iletişim teknolojileri destekli uzaktan çalışma biçimlerinin yaygınlaşması için tedbirlerin alınması gerekiyor. Kamu ve özel kesimde çalışanların uzaktan çalışma imkanlarının geliştirilmesi, buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyuluyor.

AA