Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Reform Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Twitter için 'SözVerdikYaptık' hashtag'i oluşturuldu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından notlar;

* 20 Aralık'ta milletin huzuruna çıkarak yol haritamızı açıkladık. Sadece yol haritamızı açıklamakla kalmadık. 3 ve 6 aylık hedeflerimizi açıkça paylaştık.

* Bugün itibariyle hamdolsun. Gururla ifade ediyorum. 3 aylık vaatlerimizin yüzde 100'ünü gerçekleştirdik. Reformlarımızın ise yüzde 70'ini, 6 aylıkların ise yüzde 30'unu gerçekleştirdik.

* Biz icraatlarla huzurunuzdayız. Bazıları hakaretle meşgul, biz söz verirken bazıları ise hakaretle meşgul. Şiddetle lanetliyorum. Söz vermek bize düşer, verdikleri sözden kaçmak onlara düşer.

* İcraat bize düşer. Milletimizin edep duygularına saygı göstermeye davet ediyorum. Ümit ederim bu tavsiyelerimizi ana muhalefet partisi dikkate alır.

* Milletimize verdiğimizi sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Coğrafyamızda büyük yangınlar var, güney sınırlarımızda çatışmalar var. Dahası 7 Haziran'dan beri eşzamanlı saldırılar başlatan terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz.

* Bu ateş çemberinin içinde milletimizin güvenliği için çalışırken, eş zamanlı olarak reformlar yapıyor, kamu düzenini sağlıyor, Avrupa hedeflerine yürüyoruz.

* Türkiye bütün negatif çabalara rağmen büyüme hedeflerinden, demokrasi hedeflerinden bir adım atmayacaktır. Hedeflerimizi tek tek yerine getiriyoruz.

* Teröre karşı Diyarbakır'da tek bir yürek olduk, şimdi sizinle tek bir bilek oluyoruz. Verip de tutmadığımız söz yok, 'Söz verdik yaptık' diyoruz.

* Bazen verdiğimiz sözü gününden önce harekete geçirdiğimiz oluyor. 3 aylık reformlarımızın yüzde 30'luk kısmını erteledik, 6 aylıkların da yüzde 30'unu gerçekleştirdik.

* Vaat ve reformlarımıza geçmeden önce, biz yegane derdi bu millete hizmet etmek olan biriyiz. Bu gayeyle 14 yılda demokrasinin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Krizlerle boğuşan Türkiye'yi kaldırdık.

* İşadamlarımıza özgüven kazandırdık. Şirketlerimizi ihracata teşvik ettik. İstihdam, turizm gibi alanlarda rekorlar kırdık. İşçimizin emeğinin karşılığını verdik, çiftçimize destek olduk.

* Bizim siyasetimizin merkezinde sadece insan var. Burada bir kez daha Cumhurbaşkanımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.

* 2015'te yüzde 4 büyüdük. Yaşadığımız 2 seçim, dış talepteki daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi AK Parti ile büyüyor.

* Yüzde 4 büyümeyle Çin ve Hindistan hariç 2 kat fazla büyüdük. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4. ülke olduk.

* 700 bin kardeşimize 2015'te ilave istihdam sağladık. ABD'den sonra en fazla istihdam üreten ülke olduk. Mali disiplene verdiği önemi bütün dünya biliyor.

* 2015'te yüzde 1,2 seviyesine bütçe açığı indi. Ekonomik göstergelerdeki olumlu durum devam etti. İmalat kapasite oranı yüzde 74,3 oranına yükseldi.

* İhracat yeniden arttı. Bir kez daha huzurlarınızda işçilerimize, çiftçilerimize teşekkür ederim.

 * Biz hesap etmeden yola çıkmayız. Merkezi yönetim bütçesinde ocak şubat döneminde bütçede 6.6 milyar TL fazla, 2015'te ise 16.4 milyar TL fazla verdik. Bütçemiz bereketlendi.

* Enflasyonu tek haneli seviyelerine indirdik. Mart ayında yüzde 7,46 seviyesindeki enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesi. Endeks bir önceki aya göre yükselmedi.

* Kaos kriz bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Düzenli olarak kamuoyunun önüne çıktık paylaştık. Biz tutamayacağımız sözleri vermedik. Biz söz verip de unutanlardan olmadık.

* Sayın Lütfi Elvan Başkanlığı'nda reformlarımızın izlenmesi için bir kurum kurduk. Reformları internet ortamına yükledik, herkes kontrol etsin diye.

* Gerek 7 Haziran gerek 1 Kasım seçimlerinde bazı vilayetlerimize 6-7 kere gittik. Şimdi vaatlerimizi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. 3 aylık reformlarımızın yüzde 70'ini tamamladık. AB ile müzakereler kapsamında öncelik vermeseydik daha çabuk tamamlanırdı.

* Martta söz verdik, haziranda vizesiz Avrupa'ya gideceksiniz diye inşallah haziranda da gidiyorsunuz diyeceğiz. Vize muafiyeti düzenlemeleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

* Muhalefetin geçici ve kalıcı bütçeyi çıkarma konusunda olumsuz yanıt vermesi vakit kaybetmemize neden olmuştur. Buna rağmen verdiğimiz sözlerden geri adım atmadık.

 * Önceliğimiz yatırım ortamını iyileştirmek, ekonomizin rekabetçi tarafını güçlendirmektir. Vaat ve reformlarımızı paylaşmak istiyorum.

* İşgücü verimliliğinin arttırılmasının en önemli şartı eğitimdir. Eylem planında eğitim ve işgücüne önem verdik. Kadın işgücüne katılım oranının arttırılması, çıraklık eğitimini zorunlu olarak alıyoruz. Çalışan kadınlarımızın doğuma ilişkin izinlerini arttırıyoruz.

* Şimdi 850 bin kadın memurumuzun doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen kısmı kıdemde değerlendireceğiz. Bütün kadınlarımızın önünde hep 2 seçenek vardı. Bütün kadınlar mübarektir. Bize emanettir.

* Kadına karşı şiddete ne kadar karşıysak, kadına karşı hakareti de engellemeliyiz. Kadına karşı uzanan dillere de aynı tepkiyi göstereceğiz.

* Doğum sonrasında kadın memurların analık izni 24 aylık iznin erken başlamasının önünü açtık. İlk doğumda 60 ve sonrakilerde 180 gün yarı zamanlı çalışıp tam gün ücret almalarının önünü açtık.

* Prim ve ücretlerini biz karşılıyoruz. Evlat edinenlerin de bu haklardan yararlanmasını sağlıyoruz. Bizim elimizin değmediği hiçbir vatandaşımız kalmayacak.

* Gençlerimize gelelim. Gençlerin işgücüne katılması için genç istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. İlk kez iş bulan ücretini biz karşılıyoruz. Uygulamaya başladık.

* Bir yıl süreyle gençlerimizin ücretimizi karşılıyoruz. 130 veya 260 TL olmak üzere stajerlerimize ücret veriyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin lise mezunları için 20 ve üniversite mezunları için 25 yaşına kadar sigortasını biz karşılıyoruz.

* Ücretsiz interneti yaygınlaştırdık. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız kapsamında öğrenci başına destek vermeye başlıyoruz.

* Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize 50 bin TL destek vermeye başladık. Şimdiden 731 işletmeye destek verdik. Projeler için 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı getirdik. Gençlerimizin sanatsal ve sportif faaliyetlerine destek veriyoruz. 18-40 yaş arasındaki çiftçilerimize 30 bin TL hibe desteğini de tamamladık.

* İş kuran gençlere 3 yıllık gelir vergisi muafiyeti sağladık. İşgücü piyasamızı daha esnek hale getirebilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Kıdem tazminatı için gerekli düzenlemeleri sağlıyoruz. Uzaktan çalışma modeli düzenlemesini Meclis'e sevkettik. Çalışmaları tamamlıyoruz. Kıdem tazminatındaki sorunlar için düzenleme hazırlıyoruz.

* Kamuda çalışan 720 bin alt işveren taşeron işçilerimizi kamuda istihdam edeceğiz. Asıl iş, yardımcı iş ayrımına gitmeden söz konusu çalışanlarımız aldıkları ücretle beraber çalışmaya devam edecek.

* Hane halkının tasarrufu için konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz. Banka hesaplarındaki tutarın yüzde 20'si kadar katkı ödeyeceğiz. Gençlerimize çeyiz hesabı kapsamında yüzde 20 oranında destek veriyoruz. Bireysel emeklilik için çalışmalar yapıyoruz.

 * Bir vergi sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Serbest bölgelerin cazibesini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Sanayi işletmelerinin makine kredilerine banka sigorta istisnası getirdik.

* İslami finans alanındaki çalışmalar için faizsiz finans koordinasyonu oluşturduk. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya ticaret örgütü ticaret kolaylaştırması için çalışmalar sunduk kabul edildi.

* Geçen sene 17 Nisan'da yargı reformu paketini açıklamıştık. Bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezi'nin faaliyete geçmesini sağladık. Bilirkişi kanunu da sevkettik.

* Türkiye'de demokratik standartların düzenlemesi için demokratik düzenlemeler yapıyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu kurduk. AK Parti olarak siyasi etik kanunu TBMM'ye sevkettik.

* Bu kanun tasarısı ile birlikte siyasete bir etik gelir umarım. Roman vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin eylem planını yürürlüğe koyacağız. Cemevleri için kanun hazırlığında çalışmaların sonuna geldik. Darbe dönemlerinden kalan antidemokratik hükümleri kaldırıyoruz. 


* KOBİ'lerin orta ölçekli üreticilerin yer almaları esnafımızı destekleyen çalışmalar yaptık. 650 bin emeklimizin emekli aylıklarından kesilen yüzde10'luk kesintiyi kaldırdık. Böylelikle artış gerçekleşti.

* Esnafımıza 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı getirdik. Bu 3 ayda 700 milyon TL destek sağladık. 51 ilde uyguladığımız bölgesel istihdam konusunda 200 bin işyeri daha bu teşviklerden faydalanacak.

* Yaklaşık 750 bin küçük esnafımız 8 bin TL olan kısmı için gelir vergisi almıyoruz. Çiftçilerimizin girdi maaliyeti azalsın diye yemde ve gübrede KDV'yi kaldırdık.

* Seracılarımızın yüzünü güldüren çalışmalar yaptık. 100 bin TL'ye kadar faizsiz destek veriyoruz. Sulama suyu elektrik fiyatı uyguluyoruz. 39 ilimizde de hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başladık.

* Hibe desteği vereceğiz. Yatırım başlangıç maliyetlerini azaltma düzenlemesini bütçe kanununda yaptık. Reformların yanı sıra verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bu kapsamda asgari ücreti 1.300 TL'ye çıkardık. Olmaz dediler oldu. Cumhuriyet tarihinde böyle yüzde 30'luk yükseliş yapılmadı.

* Böylece yaklaşık 5.5 milyon asgari ücretlinin refah seviyesini yükselttik. İşverenlerimize 85 TL, kişi başına 100 TL'ye varan prim desteği sağladık. İşçi ve bağkur emeklisine 100 TL zam yaptık.

* Mübarek emeklilerimizin gelirlerinde rahat bir nefes aldırmış olduk. Muhtarlarımız için 950 TL olan maaşını 1300 TL'ye yükselttik. Teröre karşı polislerimizin hizmet rakamlarını yüzde25, astsubaylarımızdan birinci derece yükselmesine imkan tanınmayanların yükselmesine ve emekli aylıklarında 450 TL artış yaptık.

* 30 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirdik. 109,3 milyar liraya eğitime ayrılan kaynak yükselişi yaşadık. Her iki öğretmenden biri bizim dönemimizde atanmıştır.

* Her bir öğretmen öğrencisini tanıyacak. Sosyal yardımlardan yararlanmakta olan vatandaşlarımızın işgücü piyasasında yer almasını sağladık.

* Öğrencilerimizin burslarını 330 TL'den 400 TL'ye çıkardık. Yüksek Lisans öğrencileri için 800 TL'ye, doktora öğrencileri için bin 200 TL'ye çıkardık. Er ve erbaşların harçlıklarını arttırdık. Prim borçlarını sildik.

* 25 yaşını doldurmamış gençlerimizin pasaport harcamasını kaldırdık.

* Yoksul ailelere internet ulaştıracağız. Olaylarından masal kahramalarımızın belgesellerle yaratılmasını teşvik ediyoruz. Opera ve tiyatro için destek mekanizmaları geliştiriyoruz.

* Kentsel dönüşüm teşviki için yapı ruhsatiyesi bulunmayan yapılara geçici olarak doğalgaz su bağlanması için yasayı meclise gönderdik. Kentsel dönüşüm bölgelerindeki kişilerin mağduriyetleri giderilecek.

* Yıl sonuna kadar tüm illerde kimleri dağıtacağız. Bütün vatandaşlarımız eminim gurur duyacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY YAPILACAKLAR:

* Kamu denetçiliği kurumu ülke genelinde ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi iş mahkemelrinin yapısı çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

* Kamu hizmetlerinin adil verimli olacak şekilde kurumlar arası yetki arttırılması siber güvenlik yasası, bölge kalkınma idarelerine ilişkin çalışmalar yapılacak.

* Yüksek öğretim kalite kurulunun oluşturulması, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilecek. YÖK reformu yapılacak.

* Koruyucu halk sağlığı çalışmaları yapacağız. Uyuşturucuyla mücadele için adımlar atacağız. Rehabilitasyona erişim konusunda çalışmalar yapacağız.  Koruyucu aile sağlığı ve aile hekimliği yapılandırılacak.

* Dönemsel artışların gözden geçirilmesi yapılacak. Vergi usul kanunu güncellenecek.

* Diğer taraftan iş ve yatırım ortamına ilişkin uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesi, turkuaz kart sistemimnin oluşturulması, yabancı uzman çalıştırılmasının kolaylaştırılması tamamlanma aşamasında.

* Türkiye uzay ajansı kurulacak. Vize muafiyeti ile ilgili 72 gerekliliğin 43'ünü tamamladık. Geriye kalan idari veyasal düzenlemeler de tamamlanacak. Haziran sonu itibari ile vizesiz seyahat tamamlanacak.

* Yeni anayasa ile ilgili milletimize verdiğimiz en önemli sözdür.

* Anayasa vaadimizin takvimini öne aldık. Sivil bir milli anayasa yapacağız inşallah. Hükümetin öncelikli hedefi özgürlükçü anayasa hazırlamak.

* 78 milyon vatandaşımızın isteklerini dikkate alarak çalışmalara devam edeceğiz. Milleti değil devleti tanımlayan bir anayasa yapacağız.

* Milletimizle paylaşarak yapacağız. Sonrasında milletin huzuruna çıkarak vatandaşlarımızın onayını isteyeceğiz. İnşallah Türkiye'nin önünü açan yerli milli  ve sivil bir anayasa yapacağız.

* Hukukun üstünlüğünü benimsemiş Türkiye hayali ile yola çıkıyoruz. Söz verdik yaptık! Nasıl vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdiysek toplumu refah seviyesinin artmasını sağlayacağız.

* Tüm vaat ve reformlarımız bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.