Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

HABERTURK.COM / EKONOMİ SERVİSİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından notlar;

* 65. Hükümet olarak yargıda etkinlik, hızlılık, ekonomikliği mutlaka sağlayacağız. Kamuda insan gücü planlaması yapacağız. e-devlet uygulamaları daha da özendirilecek. Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaştırılma hedefleri gerçekleştirilecek.

* İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında eğitim kalitesi artırılacak. 65. hükümet'te de yoksulluğu azaltmayı sürdüreceğiz. 

* Sosyal yardım ile istihdam arasındaki bağı güçlendireceğiz. Yoksul ailelere ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.

* Çalışma hayatında kadın erkek fırsatlığı bilincini güçlendireceğiz. Kadınlarımız için iş aile yaşamını uzlaştırma programı oluşturacağız.

"GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ GETİRECEĞİZ"

* Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda mutelif programlar verilecek. Gençlerimize bilindiği gibi proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız destek vermeye başladık.

* Ayrıca kendi işini kurmak isteyen gençlere de 100 bin liraya kadar faizsiz parasız destek vereceğiz. İş bulan gençlerimize ayrıca 3 yıl boyunca Gelir Vergisi muafiyeti getireceğiz. Gençlerimize ücretsiz interneti yaygınlaştıracağız.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

* Çalışma hayatı da önemlidir. İş güvenliği ve kıdem tazminatı hususları tüm sosyal taraftarlarla görüşülerek çalışanın hak ve hukuku gözütülmek suretiyle birlikte çözüme kavuşturulacaktır.

* Avrupa Birliği ve ILO standartlarını baz alarak oluşturduğumuz iş sağlığı iş güvenliği eylem planını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yabancıların çalışma izinleriyle ilgili süreçleri basitleştireceğiz.

* Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamında sürdürülebilir etkin çalışan bir sistem hayata geçirilmiştir. Toplum yararına çalışma programlarımızda ailesinde çalışan olmayanlara öncelik vereceğiz. Programlanan mesleki eğitim boyutunu da ekleyeceğiz. Dar gelirli emeklilere TOKİ'yle konut edindirme imkanlarını artıracağız. 

"ÜLKEMİZİ ÜST GELİR GRUBU ÜLKELER ARASINA SOKMAYI HEDEFLİYORUZ"

* Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizde tasarruf konusunda güçlendirileceğini düşündüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını desteklemeye devam edeceğiz.

Bu dönemde ekonomi alanında bir yandan makro ekonomik istikrar ve kazanımları güçlendirirken, bir yandan da sektörel dönüşümlere odaklanmak suretiyle büyüme potansiyelini daha yukarı çekeceğiz.

* Son 14 yılda üst orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizi, üst yüksek gelir grubu ülkeler arasına sokmayı hedefliyoruz. Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci, yenilikçi işletmelerimiz oluşturacaktır.

"İHRACATIMIZIN BİRİM DEĞERİNİ 2 DOLARDAN 10 DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

* Önümüzdeki dönemde ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacağız. İmalat sanayinde yenilikçi, yüksek teknolojili sektörlere dayalı biçimde dönüşümü gerçekleştirceğiz. Kamu maliyesinde uygulamakta olduğumuz mali disiplin ve bu çerçevede elde edilen başarılar bu çerçevede önemli katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına önem verilmeye devam edilecektir.

* Kamu altyapı yatırımlarının ekonomide üretimin sağlıklı olarak geliştirilmesini, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pozitif olarak artıracağız. Kamu eliyle yapacağımız nitelikli altyapılarını, özel sektör yatırımlarını, teşvik edecek kapasitesini artıracak bir taraftan da verimlilik bazlı büyüme dinağimine katkı sağlayacaktır.

* Cari açığı kapatmanın en önemli yolu ihracatın artırılmasıdır. İhracatı artırmakla kalmayacağız, aynı zamanda kalitesini de artıracağız. Yani kilo başına ihracatımızın birim değerini 2 dolardan 10 dolara çıkaracak yüksek teknolojik değeri olan katma değerli ürünlere öncelik vereceğiz.

"İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ETKİN BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

* Para politikalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu dönemde de para politikası finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını da sağlamak amacıyla çelişmemek sebebiyle uygulayacağımız üretim, istihdam ivme politikalarını destekleyecektir. Dalgalı döviz, kur rejimi devam edecek. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulacağı para politikası araçlarının doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecektir.

* Finansal hizmetler alanında, dinamik bir bakış açısı getireceğiz. Bu bağlamda finansal piyasalarda derinliğin artırılması, halka açık şirketleri daha fazla destekleyeceğiz. Finansal piyasaların gelişmesi mali derinliğin artması için hayati önemde gördüğümüz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi mutlaka etkin bir şekilde hayata geçirilecek. Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

* Yatırımların uzun vadede finansman sağlayacağız Yatırım Kalkınma Bankacılığı'na teşvik edeceğiz. Kalkınma Bankası stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları uzun vadeli olarak fonlayacak. KOBİ ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere yatırım finansmanına yönelik finansa erişimi kolaylaştıran, maliyeti düşüren tedbirler alacağız. Mali disiplin aynı kararlılıkta sürdürülecek.Bir yandan harcamalarımızda azami dikkati göstererek israf engellenecek, diğer yandan gelirlerimizin çeşitlendirilmesi ve kalitesini artıracak tedbirler alacağız.* Kayıtdışılığın azaltılması yönünde çalışmalarımızı daha etkin hale getireceğiz. Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız, sistemde otomatik katılım pilot uygulamasını başlatacağız. Hayat sigortalarının ve uzun süreli özel sağlık sigortalarının gelişmesini teşvik edeceğiz.

* Yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu ve özel kesim yatırımlarının tamamlayıcı ve bütünleyici şekilde devam ettireceğiz. Kamu yatırımlarını bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkin bir araç olarak kullanacağız. Projelere hız verilecek."DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURULACAK"

* Kamu özel işbirliği ile başlatılan büyük projeler tamamlanacak. Yeni otoyol, YHT olmak üzere birçok alanda kamu özel işbirliği çalışmaları devam edecek. Daha geçtiğimiz hafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolunun devamı olan Kınalı-Odayeri ve Sultanbeyli'den Akyazı'ya kadar 350 kilometrelik, 4 şerit gidiş, geliş yol, YİD modeli ile ihale edilmiş, toplam 7 milyar yatırım tutarındaki bu projede sadece 3,5 yıllık işletme süresi ile 8 teklif içinde 3,5 yıl teklifle bağlanmıştır. Bu ne anlama geliyor, 7 milyar yatırım yapılacak, devletten yapılmayacak, 3,5 yıl işletilecek, devlete geri verecek.

* Üretim, büyüme ve istihdam daha fazla ve daha nitelikli özel sektör yatırımlarıyla desteklenecek. İş ve yatırım ortamının gelişmesine yönelik  dönüşüm programlarını hızlandıracağız. Daha fazla işsize iş bulacağız. Yolu da yatırımların hızlandırılması. özellikle özel sektörün cazip bulmadığı alanlarda kamunun oluşturacağı özel mekanizmalarla oraya yatırım götürmesi ve özel istihdam götürmesidir.

* Bu bağlamda Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, ülkemizin yatırım açığı bulunan bölgelerinde yeni bir programla devlet eliyle özel sektör işbirliğiyle burada yatırımlar hayata geçirilecek ve istihdam alanları oluşturulacak.  

"TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULUŞ KANUNU GETİRECEĞİZ"

* ARGE ve yenilik faaliyetlerinin daha da artırılmasına yönelik kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecektir. Dışa bağımlılığının yüksek olduğu sektörlerde yerlileşmeye ve millileşmeye çok daha fazla önem vereceğiz.

* Havacılık ve uzay sanayimizi oluşturacak altyapı çalışmalarını başlattık. Pek yakında yüce Meclis'in gündemine Türkiye Uzay Ajansı Kuruluş Kanunu getireceğiz. Yerli uydu, uçak ve silahımızı yapmak için önemli bir altyapıyı hazırlamış olacağız. AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayinde yapılan yatırım 30 milyar doları aşmıştır, AK Parti döneminden önce 2 milyar dolardı. AK Parti döneminden önce yüzde 20 altındayken  yerlileştirme oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır.

* Tarımsal desteklerde ürün desteği potansiyelini gözeterek sertifikalı kısma geçeceğiz. Enerji nihai tüketiciye uygun maliyette kaynak bölge çeşitlendirilmesi esasında geliştirilecek. Enerji konusunda son 14 yılda yaptığımız şudur, kurulu gücümüzü 2 katına çıkardık. Tüketim miktarımızı da iki katına çıkardık. Yüzde 100 artırdık. Çeşitlendirmede yüzde 143 artış sağladık, tüketim miktarında 264 milyar KW saate çıkardık. 

* Memleketin her köşesinde yolları, havalimanını, hızlı treni görüyorsunuz. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık.

* 14 Ağustos 2013'te Türkiye'de IMF'ye son kuruş borcumuzu ödedik. Başka ne oldu? Dünyanın en geniş köprüsünün, en büyük havalimanının ihalesini yaptık. Başka ne oldu? Türkiye'de 1880'den beri faiz oranı 4,6'ya düştü. 100 yıldan daha fazla. Ama bu birilerini rahatsız etti. Hemen arkadan Gezi Olayları başladı. Talepler neydi, 3. Köprü, 3. Havalimanı'nı yapmayın.