Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Planlama Kurulunca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde "2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı" ile paralellik arz eden, paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geçmiş dönem tecrübelerini, mevcut durumu, uluslararası uygulamaları dikkate alan ve paydaşların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilen 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi kabul edildi.

Türkiye'nin 2016-2019 dönemi e-Devlet politikasını gerçekleştirmek için yapılması gereken öncelikli eylemlere yer verilen planda, eylemlerin hayata geçirilmesi için yol haritası oluşturuldu. Hazırlanan planla, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geldiği noktayı daha ileriye taşımak, birbiriyle entegre, etkin, verimli ve güvenilir devlet ve kamu hizmeti üretimi gerçekleştirerek, toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor.

e-Devlet yapılanmasına ilişkin yürütülen farklı çalışmaları, bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren Türkiye'nin kendine özgü koşullarını dikkate alan yeni teknolojik olanakları ve küresel yönelimleri göz önünde bulunduran Ulusal Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu Türkiye'nin ilk kapsamlı ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nın vizyonu doğrultusunda 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 43 eylem belirlendi.
AA