Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Engelli Sağlık raporu almak isteyenler yaşadıkları il ve ilçeye en yakın tam teşekkülü bir Devlet Hastanesi'nde sağlık kuruluna başvuruda bulunmalıdır. Sağlık kurulu hastanın tüm rahatsızlıkları ile ilgili uzman doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlar ve son olarak hasta kurul karşısına çıkar. Toplanan tüm tetkik ve muayene bulguları sonucunda hastanın hastalıklarına göre vücut fonsiyonlarındaki kayıp durumları puanlanır ve son olarak tüm rapora bir yüzde verilir. Hasta verilen yüzde sonrasında itiraz etme hakkına sahiptir. Özellikle iki farklı rapora sahip olanlar bu farklılıktan dolayı itirazda bulunabilirler. Sağlık raporuna itiraz sürecinde bilmeniz gerekenleri ve nasıl itiraz edeceğinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz.

HAKEM HASTANESİNE NEDEN GİDİLİR?

İtirazda bulunan kişiler Merkez Sağlık Kuruluna birden fazla rapor ulaştırırlarsa ve bu raporların bulguları ve tanısı aynı ise Kurul bu raporları değerlendirmeye alarak kararını vermektedir. Ancak bu raporların bulguları ve tanısı farklı ise Kurul ilgiliyi bu raporların birleştirilmesi için hakem hastaneye sevk etmektedir.

Ayrıca Merkez Sağlık Kurulunca kararların doğru verilebilmesi için, raporda belirtilen ve Yönetmeliğe uygun yazılması gereken laboratuvar, klinik muayene ve engellilik bulguları ile tanının açık ve anlaşılır olması gerekir. Kurul bu bilgileri yetersiz görmesi halinde ilgili hastaneden ek bilgi istemektedir.

SAĞLIK RAPORUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Engelli sağlık raporunuza itiraz etmeye hazırlanıyorsanız ilk olarak bilmeniz gereken Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesin olduğudur. Ayrıca vergi indirimi için Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden rapor sonuçlarına tekrar incelenmesi talebi ile müracaat edilebilir. Engelli sağlık kurulu raporuna; engellinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İşte itiraz süreci...

- İtiraz başvurusu İl sağlık müdürlüğüne yazılan itiraz dilekçesi ile yapılır. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili hastaneye gönderilir.

- İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine
verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.


- Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir.