Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandıranların, haklarını kaybetmemek için ilk iki taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Prim borçları dışında kalan vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi ve diğer borçların ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta sona erdi. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında ödenecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor.

İlk iki taksiti zamanında ödeyenlerin, haklarını kaybetmemek için daha sonra yılda ikiden fazla taksiti aksatmamaları gerekiyor.

2012 yılında yürürlüğe giren kanun uyarınca, öğrenimini tamamladığı halde herhangi bir işe girmemiş olanlar ile sigortalı bir işte çalışmayanlardan eşi veya anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olmayanlar genel sağlık sigortası (GSS) yükümlüsü sayılıyorlar. Kendileri herhangi bir bildirimde bulunmasa bile SGK tarafından re’sen GSS tescili yapılıyor. Tescil yapıldığı tarihten itibaren de GSS prim borcu çıkartılıyor.

Geçmişte gelir durumuna göre üç kademeli GSS primi alınıyordu. Ancak, 2017 yılında yapılan yasa değişikliğiyle herkesten asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim alınmaya başlandı. 2021 yılı için aylık 107.32 TL GSS primi alınıyor.

BAŞVURU YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR

Son yapılandırma kanunu kapsamında GSS prim borçları için iki kolaylık sağlandı. Ödeme gücü olanlar, GSS prim borçlarının anaparasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödedikleri takdirde gecikme faizi ve cezası silinecek. Bunun için önceden bir başvuru şartı bulunmuyor. Prim borcunun anaparasının e-Devlet üzerinden interaktif vergi dairesine ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek.

GELİR TESTİ İÇİN SON 3 HAFTA

Ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS primi hazinece karşılanıyor. Ödeme gücü olmadığının tespiti ise gelir testi ile yapılıyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir, asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödenmiyor. 2021 yılında yıl gelir testine girenlerin prim ödemekten kurtulabilmesi için hane içinde kişi başına gelirin 1.192.50 TL’den az olması gerekiyor.

Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce gelir testi yaptırmayıp ödeme gücü olmayanlar 31 Mart’a kadar gelir testi yaptırmak suretiyle hiç ödeme yapmadan prim borcundan kurtulacaklar.

Gelir testi için ikâmet yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor.

EYLÜL AYINDAN SONRAKİ PRİMLERE DİKKAT

Yapılandırma kanunu ile getirilen ödeme kolaylığı, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan borçları kapsıyor. Bu tarihe kadar olan borçlar nisan sonuna kadar ödenebilecek. Ancak, eylül ve sonraki aylara ait primlerin zamanında ödenmesi gerekiyor.

YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALACAKLAR

GSS prim borcu bulunanlara normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti verilmiyor. Ancak, bir süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Ocak ayında çıkartılan kararname uyarınca, GSS prim borcu bulunanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler. Özel hastanelerden ise sağlık hizmeti alamayacaklar.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri