PERVİN KAPLAN / HT GAZETE

Uzun yıllar üniversite sınavlarında en başarılı ve en yüksek puanla girilen okullar Anadolu liseleri oldu. Ancak bu liselerde önce hazırlık sınıflarının kapatılması, ardından dil saatlerinin düşürülmesi, sayılarının hızla artması ve sonunda da tüm liselere “Anadolu” adının verilmesiyle birlikte bu liselerdeki eğitim de tartışılmaya başlandı. Anadolu liselerinin temeli 1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Samsun ve Diyarbakır’da yabancı dille eğitim yapmak üzere kurulan ve sınavla öğrenci alan Maarif Kolejlerine dayanıyor. Bu okullarda matematik ve fen başta olmak üzere sayısal dersler İngilizce olarak okutulmaya başlandı. 1975 yılında bu okullar önce Anadolu lisesi oldu, sonra sayıları hızla artmaya başladı..

ÖNCE HAZIRLIK GİTTİ

2005-2006 öğretim yılında Anadolu liselerinde hazırlık sınıfları kaldırıldı. Hazırlık sınıfları kaldırılırken aynı zamanda yabancı dilde okutulan matematik, fen, biyoloji, kimya gibi fen derslerinin de birinci yabancı dilde okutulması uygulaması son buldu. Bu dersler Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul (Erkek) Lisesi gibi okullar dışında Türkçe okutulmaya başlandı. Kuruluşundan bu yana hazırlık sınıfı bulunan İstanbul (Erkek),Galatasaray ve Kadıköy Anadolu liselerindeki 2 yıllık hazırlık sınıfları aynı yıl 1’er yıla indirildi. 2006-2007 öğretim yılında bu 3 okula ek olarak Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Vefa Anadolu Lisesi’ne 1’er yıl hazırlık sınıfları konuldu. 1 yıl sonra Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, İzmir Cihat Kora Anadolu Lisesi ve Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi eklendi.

DİL SAATLERİ AZALDI

Anadolu liselerinde 2010-2011 öğretim yılında birinci yabancı dil dersleri de haftada 10 saatten 6 saate düşürüldü. Bugün Anadolu liseleri arasında hazırlık sınıfı olanların sayısı yalnızca 3 ilde 10 olarak kaldı.

HAZIRLIK SINIFI OLAN LİSELER

GALATASARAY LİSESİ: Türkiye’nin en yüksek puanlı devlet lisesi. Fransızca eğitim veriyor. Geçen yıl okulun A grubu yerleştirme Türkiye yüzdelik dilimi 0.02, taban puanı 497.1402 oldu. Okul her yıl hazırlık sınıfına 100 öğrenci alıyor. Yatılı okumak mümkün. 1952 tarihli Fransız-Türk kültür anlaşmasına göre, bir Türk üniversitesine kabul edilen Galatasaray mezunları Fransız Bakalorya sınavına girmek zorunda kalmadan doğrudan bir Fransız üniversitesine kayıt olma hakkına sahip. Mezunlar iç sınavla Galatasaray Üniversitesi’ne girebiliyor.

İSTANBUL (ERKEK) LİSESİ: Türkiye’de Abitur diploması veren tek devlet lisesi. Almanca eğitim yapıyor. Mezunları Abitur diploması ile yurtdışı üniversitelere de gidiyor, Türkiye’deki üniversitelerden de burs alabiliyor. Okulun kontenjanı 170. Erkek öğrenciler için yatılılık var. Geçen yıl okulun A grubu yerleştirme Türkiye yüzdelik dilimi 0.04, taban puanı 496.176 oldu.

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ: Türkiye’nin ilk Maarif Kolejlerinden. Öğrencilerinin bir dönem ya da 1 yıl Kanada liselerinde okuma şansı var. Kontenjanı 340. Geçen yılın yüzdelik dilimi 0.31, taban puanı 491.0156 oldu. Kız ve erkek öğrenciler için pansiyonu bulunuyor.

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ: Almanca eğitim veriyor. C1 seviyesindeki dil diploması alınıyor. Kız öğrenciler için pansiyon var. Kontenjanı 204. Geçen yıl puanı 490.710, yüzdelik dilimi 0.33.

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ: İngilizce eğitim veriyor. Yatılı okuma şansı yok. Okulun Goethe Institut Istanbul ile eğitim işbirliği anlaşması bulunuyor ve Almanya ile öğrenci değişim programı yapıyor. Kontenjanı 170. Geçen yıl taban puanı 490.0687, yüzdelik dilimi 0.39.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ: Almanca ve İngilizce sınıfları bulunuyor. 136 İngilizce, 68 Almanca kontenjanı var. Almanca okuyan İngilizce’yi, İngilizce okuyan da Almanca’yı ikinci dil olarak öğreniyor. Öğrencilerin B1 sınavının yanı sıra DSDII (C1) Almanca Dil Diploması alma hakkı da bulunuyor. Geçen yıl İngilizce için taban puanı 495.1072, yüzdelik dilimi 0.08 iken Almanca için taban puanı 494.7639, yüzdelik dilimi 0.10 oldu.

VEFA LİSESİ: İngilizce eğitim veriyor. Kontenjanı 170, kızlar için yatılılık var. Geçen yıl taban puanı 480.2336, yüzdelik dilimi 1.35 oldu.

İZMİR CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ: İngilizce eğitim veriyor. Kontenjanı 170, geçen yıl taban puanı A grubu yerleştirmelerde 456.7422, yüzdelik dilimi 4.49 oldu. Pansiyonu yok.

ANKARA ATATÜRK LİSESİ: İngilizce eğitim veriyor. Yatılı okuma şansı yok. Kontenjanı 408. Geçen yıl taban puanı 471.3837, yüzdelik dilimi 2.44 oldu.

BALIKESİR SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ: İngilizce eğitim veriyor. Kontenjanı 204. Taban puanı geçen yıl 474.3724, yüzdelik dilimi 2.06 oldu. Pansiyonu yok.

YARIN: TERCİH LİSTENİZİ NASIL HAZIRLAMALISINIZ?