Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin koridorlarına ve Fen Fakültesi'nin giriş kapısına 2 yıl önce astıkları afişteki ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ettikleri iddia edilen 2 üniversite öğrencisinin yargılandığı dava İstanbul Adalet Sarayı 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüdü. Duruşmada tutuksuz sanıklar Özgür Yılmaz ve Nuray Uçar'ın avukatı Özgür Urfa hazır bulundu.

Hakim, geçen duruşmada sanıkların avukatının TCK'nın 299. Maddesi'nin (Cumhurbaşkanına hakaret) Anayasa'ya aykırılığını ileri sürdüğünü, aykırılık iddialarının Anayasa'nın ilgili hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ilgili kararları incelenerek bir karar verilmesi yönünde talep de bulunduğunu hatırlattı. Hakim, aykırılık iddialarının incelemeye alındığını açıkladı.

MAHKEME: TCK'NIN 299. MADDESİNİN ANAYASA'NIN 2 VE 10'UNCU MADDESİNE AYKIRI DÜZENLEME İÇERDİĞİ...

Kararda şu ifadelere yer verdi:

"Mahkememizce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin (Cumhurbaşkanına hakaret), 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Cumhuriyetin Nitelikleri' başlıklı 2. maddesine ve 'Kanun Önünde Eşitlik' başlıklı 10. maddesine aykırı düzenleme içerdiği kanaatine varıldığından, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 152. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi'ne, mahkememiz başvurusunun itiraz olarak kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptaline karar verilmesi hususunda başvuruda bulunulmasına, mahkememizin bu dosyasında sanıklar haklarında görülmekte olan kamu davasında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'nce başvuru ile ilgili olarak verilecek kararın veriliği açıklanmasına kadar, Anayasa Mahkemesi kararının sonucunun beklenmesine karar verildi."

DURUŞMA EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Mahkememizce iptali istenen kuralın (TCK'nın 299 maddesi) Anayasa'nın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslının, başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğinin, iddianeme veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerinin mümkün olan en kısa sürede dizi listesine bağlanarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

İDDİANAMEMEDE SANIKLARIN 4 YIL 8'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Özgür Yılmaz ve Nuray Uçar ise "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 9 Aralık 2014 tarihinde saat 08.40 sıralarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi koridoruna ve Fen Fakültesi giriş kapısına Arapça ve Türkçe karakter başlıklı Fikri Klüpleri Federasyonu (FKF) çeviri gazetesi ibareli afişlerin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Nuray Uçar ve Özgür Yılmaz tarafından yapılan uyarılara rağmen asıldığı iddia edildi. İddianamede söz konusu afişteki sözlerle "Cumhurbaşkanına hakaret" kastının olduğu belirtilerek, 2 şüphelinin de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapsi istendi.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞLERDİ

İki sanık da geçtiğimiz duruşmada ifade vermiş ve dava konusu afişi kendilerinin asmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti.

TÜRK CEZA KANUNUN 299. MADDESİ

Cumhurbaşkanına hakaret

Madde 299-

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

"VERİLECEK KARAR EMSAL OLACAKTIR"

Yargılanan öğrencilerin Avukatı Özgür Urfa, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya ve AİHM'in kararlarına açıkca aykırı olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar 2 bin'e yakın açılan Cumhurbaşkanına hakaret davalarını etkileyecektir. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar emsal olacaktır. Anayasa Mahkemesi, 299. maddeyi iptal ederse diğer davaların da düşmesi gerekecektir" diye konuştu. Avukat Urfa, siyasi kişilerin sert ve sarsıcı eleştirileri hakaret olarak algılamamaları gerektiğini belirterek, yaptıkları iş siyaset olduğu için eleştirileri hoş görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA