Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Eyüpsultan Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki 5 parseli kapsayan imar planı değişikliği teklifi Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Konu ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, üzerlerinde birçok gecekondunun bulunduğu parseller, önceki planlarda konut alanı, park alanı, kültürel tesis alanı, ağaçlandırılacak alan, mezarlık alanı, yol ve yeşil alan olarak ayrılmıştı.

REZERV KONUT ALAN OLUŞTURULACAK

Toplam 11 bin 213 metrekarelik alanı kapsayan plan değişikliğinin gerekçesi ise raporda şöyle belirtildi:

“Başkanlığımızca yürütülmekte olan ‘Eyüpsultan İlçesi Gençlik Merkezi Projesi’ uygulamasının önünün açılması Haliç Sahil Yolu komşuluğundaki söz konusu alandan kamunun etkin şekilde yararlanılması, Başkanlığımız mülkiyetindeki parsellerdeki gecekonduların tasfiye edilerek kaliteli yaşam standartlarında sağlıklı çevre oluşturulabilmesi için yürütülecek uygulamalarda değerlendirilmek üzere rezerv konut alanı oluşturulması ve söz konusu uygulamalarda kamulaştırma maliyetinin bertaraf edilerek kamu taşınmazlarının etkin şekilde kullanılması amacıyla yapılacak imar uygulamasına imkan sağlayacak plan kararlarının oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği teklifleri hazırlanmıştır.”

Eyüp Mezarlığı’nın kuzey kıyısında Haliç’in batı yamacında yer alan alanla ilgili değişikliği teklifi İBB Meclisi’nden oy çokluğu ile geçti. CHP grubu teklife ret oyu verdi.