Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 Müfettiş Yardımcısı alacağını duyurdu. Müfettiş Yardımcılığı kadrosu için başvurmak isteyen adaylar yazılı ve sözlü sınava alınacak. İSKİ müfettiş yardımcısı sınavı başvurusu ne zaman? İşte İSKİ müfettiş yardımcılığı sınavı başvuru şartları

İSKİ 8 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare
Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur
alınacaktır.

İSKİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu alanlarda en
az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki
doğumlular),
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha üzeri puan
almış bulunmak,
4. Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak,
5. Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık yönünden sağlam ve her türlü iklim ve
yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak. (Bu rapor sözlü sınavı kazananlardan
istenir.)

İSKİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 - 10/01/2021 tarihleri arasında
https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler
kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular
işleme alınmayacaktır.

İSKİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 20 (yirmi)
katı aday (toplamda 160 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava çağrılacak son sıradaki adayla
aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 13/01/2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 18/01/2021 tarihinden
itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

İSKİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Adaylar yazılı sınava, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) sayfasından
temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan
nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
Sınavın yazılı bölümü 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe Mahallesi
Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca
genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde
ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İSKİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI, SINAV SONUCU TARİHİ VE ATAMA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.