İŞKUR GSB sürekli işçi alımı için gerekli evraklar nelerdir? Sorusu sıkça araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 3243 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen mülakat sınavının ardından adaylardan talep edilen evraklar paylaşıldı.

GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Mülakat sonuçları kapsamında asıl olarak kazanan kişiler 19 Ağustos 2019- 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında önceden başvuru yaptıkları il müdürlüklerine alt kısımda yer alan evraklar ile başvuru yapmak zorundalar.

Ayrıca adayların Posta, kargo veya kurye ile yapacakları başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Fiilen askerlik görevinde bulunanlar, hastalık, doğum vb. mücbir sebeplerden dolayı belgelerini teslim edemeyecek olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu, hastalık raporu vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları tarafından teslim edebilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 3243 sürekli işçi alımı kapsamında asıl olarak kazananlardan talep edilen evrakları şu şekilde açıkladı;
Beyan Formu

Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)

2018 KPSS Sonuç Belgesi (Gençlik Lideri, Muhasebeci, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Meslek kolları için ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)

Diploma veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış)

Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri gösteren diğer belgeler.