Son Dakika

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

10.09.2018 - 11:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘kulturportali’ internet adresi üzerinden Türkiye’nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. Türkiye’nin görkemli kaleleri arasında birinci Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerine kurulan Zilkale oldu. Aydın'daki Güvercinada Kalesi ise 7. sırada yer aldı. Türkiye'nin görkemli kalelerini bakanlık şöyle sıraladı...

 • 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  1 | 28

  13- HOŞAP KALESİ - VAN

  Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. 

 • 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  2 | 28

  19. yüzyıl ortalarında terkedilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir.

 • 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  3 | 28

  12 - UÇHİSAR KALESİ - NEVŞEHİR

  Uçhisar Kalesi, Kapadokya’nın zirve noktasıdır. Kapadokya’nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya’nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir.  Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç bulunmaktadır.

 • 4 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  4 | 28

  Kaleden kuzeye doğru aşağılara bakınca Cevizli peribacalarını, batıda Nevşehir’i ve Oylu Dağı’nı, kalenin hemen önünde yeni Uçhisar’ı, güneybatıda uzaklarda Hasan Dağı zirvesini görebilirsiniz.

   

 • 5 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  5 | 28

  11- TİREBOLU KALESİ - GİRESUN

  Tirebolu Kalesi, Tirebolu ilçe merkezinde, denize doğru uzanmış bir yarımadanın üzerinde yer alır. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır. Bunların başında güney duvarı içerisine oyularak yapılmış bir mescit mihrabı ve bu mescide ait duvar temelleri bulunmaktadır.

 • 6 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  6 | 28

  10- RUMKALE - GAZİANTEP

  Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer almaktadır. 

 • 7 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  7 | 28

  Roma döneminde Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması nedeniyle, bu yerleşim yeri Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynamaktadır.

   

 • 8 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  8 | 28

  9- BODRUM KALESİ - MUĞLA

  Bodrum Kalesi, 1406-1522 yılları arasında Saint Jean Şövalyeleri tarafından, üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerinde inşa edilmiştir. Kalenin yapımında, depremde yıkılmış olan dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mausoleion’un taşları kullanılmıştır. Kalede, Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman ve İspanyol (Yılanlı) Kuleleri bulunmaktadır.

   

 • 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  9 | 28

  Günümüzde Bodrum Kalesi içinde, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yer almaktadır. Ülkemizin tek, dünyanın ise en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biridir. 1995 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi yarışmasında “Özel Övgü” ödülünü almış olan müzede, sualtı kazı ve araştırmalarından gelen eserlerin yanı sıra Bodrum ve çevresindeki kazı ve araştırmalardan ele geçen eserler de sergilenmektedir.

   

 • 10 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  10 | 28

  8- MAHMURE KALESİ - MERSİN

  Mamure Kalesi, Akdeniz kıyı şeridinde bulunan günümüze kadar ulaşabilmiş Türkiye’nin en büyük kalelerinden biridir. Kale üç bölümden oluşmaktadır.

 • 11 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  11 | 28

  Yüksek duvarlarla ayrılmış doğudaki iç avlu, batıdaki dış kale ve bunların güneyindeki kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç kaleden oluşmaktadır.

   

   

 • 12 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  12 | 28

  Mamure Kalesi Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı Dönemleri’ne ait izler taşıması nedeniyle Türkiye’de bulunan kaleler arasında önemli bir yere sahiptir.

 • 13 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  13 | 28

  7- GÜVERCİNADA KALESİ - AYDIN

  Güvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezi’nin ağzında limanı koruyan bir konumda yapılmıştır. 

 • 14 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  14 | 28

  Güvercinada üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar yer almaktadır. Bu surlar Mora İsyanı sırasında adalardan ve denizden gelebilecek saldırıları önleyebilmek için yaptırılmıştır.

 • 15 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  15 | 28

  6- DİYARBAKIR KALESİ - DİYARBAKIR

  Surları ve burçları, orijinal ve özgün kültür varlıkları olarak yaşayan Diyarbakır Kalesi, dünya tarihi için hâlâ önemli bir evrensel miras olma özelliğini korumaktadır. Dünyanın en eski ve en sağlam yapılarından biri olan Diyarbakır Surları birçok türküye, maniye, efsaneye konu olmuştur. 

 • 16 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  16 | 28

  Burçları üzerindeki görkemli kabartmaları ve kitabeleriyle dünyanın ender kalelerindendir. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal iş birliği ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve bahçelerin binlerce yıldır kesintisiz hayat sürmesinde en önemli etkendir.

 • 17 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  17 | 28

  5- BOYABAT KALESİ - SİNOP

  Boyabat Kalesi, Gökırmak Vadisi’nde yer alan karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen, bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmaktadır.

   

 • 18 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  18 | 28

  4- ALANYA KALESİ - ANTALYA

  Alanya Kalesi, Anadolu’yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş ve iyi korunmuş Orta Çağ kalelerinden birisidir. 

 • 19 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  19 | 28

  Kale, uzunluğu 6,5 km’yi bulan surları, sayısı 140’ı bulan burçları, içindeki 400’e yakın sarnıcı, görkemli yazıtlı ve bezemeli kapıları ile bir açık hava müzesi görünümündedir.

 • 20 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  20 | 28

  Selçuklu Dönemi yapısı olan bu kale yonca planlıdır. Mimari özelliklerden dolayı 12. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

 • 21 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  21 | 28

  3- AMASYA KALESİ - AMASYA

  Amasya Kalesi’nin üzerinde inşa edildiği kaya, denizden 700 metre Yeşilırmak’tan ise 300 metre yüksekte bulunmaktadır. Kale İçeri Şehir (Hatuniye Mahallesi), Kızlar Sarayı ve Yukarı Kale (Harşena) olmak üzere üç bölümden oluşan Kale, 1075’te Türklerin Amasya’yı fethetmesinden sonra önemli bir onarım görmüştür. 

 • 22 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  22 | 28

  18. yüzyıla kadar kullanılan kale, bu yüzyıldan sonra askeri önemini kaybetmiştir. Kalede sarnıçlar, su depoları, Osmanlı Dönemi’ne ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus Kral Mezarları bulunmaktadır.

 • 23 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  23 | 28

  2- KİLİTBAHİR KALESİ - ÇANAKKALE

  Kilitbahir Kalesi 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Havadan görünümü yonca yaprağına benzetilen kalenin isminin “Denizin Kilidi” anlamında Kilid-ül Bahir olduğu bilinmektedir. 

 • 24 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  24 | 28

  Kale-i Sultaniye’nin tam karşısında bir tepenin eteğinde kurulmuştur. Yapı, dış kale, iç kale ve ana kule olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 

 • 25 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  25 | 28

  Kale tümüyle kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiştir. Açıklık kısımları kiremit kemerli olup kapı ve pencereler beyaz mermerden yapılmıştır.

 • 26 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  26 | 28

  1- ZİLKALE - RİZE

  Zilkale, Çamlıhemşin’in 15 km güneyinde, Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerine kuruludur. Kale; dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelir.

 • 27 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  27 | 28

  Kale içerisinde üç önemli yapı bulunur. Bunlar muhafız binası, şapel ve baş kuledir.

 • 28 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en görkemli kalelerini duyurdu
  28 | 28

  Kulenin dört katlı olduğu, duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır. Zil Kale’nin bölgedeki pek çok kale gibi hem yörede hem de İspir’e ulaşan önemli bir Orta Çağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağladığı bilinmektedir.

   


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
 • Misafir 11 Eylül 2018 Salı 11:40
  zil kaleyi herkesin görmesiniisterim.
 • Misafir 11 Eylül 2018 Salı 05:58
  Kars’a gitmeye üşenmişler galiba
 • Misafir 11 Eylül 2018 Salı 01:44
  ve en güzel Rize kalesi
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.