Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması

Dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinden kaynaklanan çok sayıda sorunumuz var. Bu sorunlara çok yönlü ve hızlı yaklaşım ise hem pandemiye karşı verilen mücadeleyi kolaylaştırıyor hem de programın sadece Covid-19 konusunda değil benzeri pek çok küresel sorunda rehberlik yapmasına olanak tanıyor. Sağlık alanında çalışanların küresel anlamda yaşadıkları problemlere hızlandırıcı çözümler sunan bir boşluk doldurma programı olan “Coronasprint” yeterli zamanda doğru yöntem ve doğru takımlarla problemleri tespit etme ve doğru çözümler önermeyi hedefliyor. Program özelden yola çıkarak genele hizmet veriyor ve tüm krizlere hazır olma planı olarak önemli bir örnek oluşturuyor. Programın en önemli özelliği hedefe ulaşmada çok yönlü yaklaşımdan yararlanılması. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, “Denize olta atmıyor, balığın nerede olduğunu bulmayı amaçlıyoruz” cümlesiyle zoru başarmanın yolunun bu olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada, “Nedir Coronasprint (korona koşusu) ve nasıl bir sonuç hedefliyor” sorularına yanıt vermek gerekiyor.

CORONA KOŞUSU NEYİ HEDEFLİYOR?

Bunu anlayabilmek için önce Startup kavramının ne olduğunu ve Coronasprint (korona koşusu) ile olan ilişkisini kavramak gerekiyor. KOBİ’ye benzeyen ama ondan ayrışan özel kategorinin adına Startup deniyor. Diğer bir deyişle yaşanan bir soruna, içinde inovasyon barındıran bir çözüm sunan, henüz 5-10 yaşında olup üstel büyüme potansiyeli taşıyan firmalar olarak tanımlanıyor. Sağlık alanında Türkiye’den çıkan startuplara yönelik “Bio Startup” adında özel bir hızlandırıcı program tasarlayan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) amacı, bu firmaların ticarileşme aşamasında küresel oyuncu olarak kendilerini konumlandırmalarına yardımcı olmak. Bu noktada Türkiye’nin değerleri küresel aktörlerle bir araya getirilirken program pandemi nedeniyle durmak zorunda kalınca gündeme uyarlanıyor ve “CoronaSprint” haline dönüştürülerek, edinilen tecrübeler Covid-19 ile mücadele için seferber ediliyor.

SAĞLIK ALANINDA HIZLI VE ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA HEDEFİ

Ülkemizde 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden AIFD tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçen programın amacı hız ve katılımcılık. Programın, ilgili alanlarda uzman mentörler ve ReDis Innovation işbirliğinde yürütüldüğü belirtiliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, “BIOStartup CoronaSprint Programı” 8 Haziran tarihinde başlayan ve 8 Ağustos’ta sona erecek olan küresel bir modelleme örneği.

AMAÇ HIZ VE İŞBİRLİĞİ

Daha açık şekliyle Covid-19 konusunda belirlenen sorunlarla ilgili, konunun yetkin uzmanlarına erişim sağlanarak problemlerin çok hızlı şekilde çözüme ulaştırılmasına çalışılıyor. Hız, etkinlik ve doğru programların bir araya gelişi, sorunların çözümünü kolaylaştırıp bundan sonra yaşanabilecek krizler için uygulanabilir bir planın varlığı anlamına geliyor. Projelerin hayata geçme gerekliliği, çağrıların var olan sorunlarla ne kadar örtüştüğü konusu ve kamu kaynaklarını etkili kullanma yollarının bulunması gibi konu başlıkları çok önemli görülüyor.

SAHADAKİ İHTİYAÇLARA HIZLI ÇÖZÜMLER

Bir aya yakın süredir devam eden programın su ana kadarki ilk aşamasında; ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında 5 startup dünyanın en büyük biyoteknoloji etkinliği olan ve bu yıl pandemi nedeniyle digital yapılan BioDigital’e katıldı. İkinci aşamada, yaşanan sorunları doğrudan sahadan öğrenmek için iki ihtiyaç çalıştayı yapıldı. İlk çalıştay, 25 Haziran’da proje ortağı TÜSEB temsilcileri ve 14 AIFD üye firmasından medikal direktör ve müdürlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu çalıştayda 100’ün üzerinde ihtiyaç tespit edildi. Önceliklendirilen ihtiyaçlar 15 problem alanında derlendi. Bu bilgiler ışığında 2 Temmuz’da daha geniş katılımlı ikinci çalıştay tamamlandı. 55 kişinin katıldığı bu çalıştayda bu defa 18 startup takımı yer aldı. Firmalar üçer dakikalık sunumlarla Covid-19 ile mücadeleye uygun mevcut çalışma alanlarını ve kabiliyetlerini paylaştılar. Böylelikle İlk çalıştayda belirlenen ihtiyaçlar daha da somutlaştırılıp startupların yetkinlikleri ile eşleştirilerek “problem alanlarının karşılığı var mı” sorusuna cevap arandı. Bu, gerçek sorunlara hızlı çözümler geliştirip uygulamaya geçirilmesi noktasına biraz daha yaklaşılmasını sağlamış oldu.

PROGRAMIN ADIMLARI

*İhtiyaç tespit analizi: Sağlık alanında farklı sektörlerde çalışan kişilerden alınan bilgilerle yaşanan sorunların neler olduğu tespit ediliyor. Örneğin dijital sağlık çözümlerine ilişkin kamusal alanda yapılması gereken düzenlemeler konusunda ihtiyaç duyulan yönlendirmeler gerçekleştiriliyor. (Teletıp vb alanlarda)

*Sağlık okuryazarlığı: Topluma pandemiyle yaşama becerisi kazandırmak ve doğru bilgiler edinilmesini sağlamak adına sağlık okuryazarlığının artırılmasının öne çıkan ihtiyaçlar arasında olduğuna dikkat çekiliyor.

*Tedavi şekilleri ve ilaç erişimleri: Program kapsamında en önemli sorunlar arasında yer alan pandemi ortamında tedavilerin nasıl gerçekleştirileceği ve ilaçların nasıl ulaştırılacağı konularına ilişkin çözüm çalışmaları yapılıyor.

*Tanımlanmış problemlerde kimlerin hangi konu üzerinde çalışacağı tespit ediliyor: Eşleştirme yapıldıktan sonra bizzat çözüme ulaştırılması hedeflenen problem üzerinde çalışılıyor. Bu noktada problemler tanımlanmış ve kimlerin hangi konu üzerinde çalışacağı belirlenmiş oluyor. Amacın farklı alanlarda somut çözümler için çalışılması olduğuna dikkat çekiliyor. (Aşı, ilaç, dijital sağlık alanlarında somut projeler üretilmesi hedefleniyor)

SORUNLARA ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜMLER

Programın ilk aşaması kapsamında, BIO Startup program mezunlarından 5’inin 8- 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve 64 ülkeden üst düzey katılımcıları bir araya getiren dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital’e katıldığı belirtiliyor. Biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunan bu organizasyona katılan startupların COVID-19 ile ilgili oturumlarda edindikleri deneyimleri, CoronaSprint katılımcıları ile paylaşma fırsatı bulduklarına dikkat çekiliyor. AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, “İnovasyon kapasitesi bir anda ortaya çıkmıyor; uzun vadeli düşünüp, sabırla sürekli yatırım yapıp deneyim kazanmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız özverili çalışmaların meyvesini bu kriz ortamında topluyoruz. Öte yandan, projenin sağlık ekosistemindeki çok değerli aktörler tarafından sahiplenilmesinin, inovasyon kültürünün desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. COVID-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model” diyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri