Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Emekli olabilmek için yaş, prim şartını dolduramamış ve çalışmaya engel bir durumunuz var ise devlet size emeklilik hakkı tanıyor. Malulen emeklilik için en önemli şart sağlık raporu. Peki malulen emeklilik için sağlık raporu nasıl alınır? Malulen emeklilikte istenen evraklar nelerdir?

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yasaya göre malulen emeklilik aylığı alabilmek için gerekli şartlar şunlar;

 

- Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için; "En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması,

- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir."

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIYOR?

Sigortalı olarak çalışan ve belirli sebeplerden dolayı malulen emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak bildirim yapmalıdır. Başvuru sonrası Sağlık Kurulu'na sevk edilerek buradan rapor alınması istenecektir. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SGK'nın resmi internet sitesinde yapılan bigilendirmeye göre malulen emekliliğe hak kazanıldıktan sonra istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;

-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;

-Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

- Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı

- Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu