Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ögeday Han, babası Cengiz Han'dan miras kalan Moğol İmparatorluğu'nun başına geçti ve babasının yarım bıraktığı fetihleri ve devlet düzenlemesini tamamlamıştır. Ögeday Han, dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da konu olmasıyla birlikte gündeme geldi. İşte Ögeday Han'ın tarihteki yeri ve Moğol İmparatorluğu'nda yaptıkları... 

ÖGEDAY HAN KİMDİR?

Ögeday Han ya da diğer bir telaffuzla Ögeday Kaan döneminde Moğol egemenliği Güney Çin’den Batı Rusya’ya dek genişlemiştir. Doğum tarihi kesin değildir. Gobi Çölü’nde keçede (çadırda) doğdu, 11 Aralık 1241’de Karakurum yakınlarında öldü. Batı kaynaklarında Occoday, Hocotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay adları ile tanınmıştır.

Cengiz Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Borta-Koçin (Börte) bir kabile soylusuydu. Cengiz Han bu eşine çok bağlı olduğu için, Börte'den olan oğlu Ögeday'a ayrı ilgi gösterirdi. Moğol geleneklerine göre Ögeday av ve binicilik eğitimi gördü. Cengiz Han’ın en yetkin subaylarından Borohul, kendisine eğitici atanmıştı.Ögeday ve kardeşleri, gençlik yıllarında Cengiz’in en yakın danışmanları oldular. “Orlük” (Prens-kartal) sanı aldılar. Cuci av başkanlığı, Çağatay yasa başkanlığı, Ögeday başdanışman, Toluy ordunun simgesel komutanlığı gibi görevleri yüklendiler. 1203’te Kereyitler’le yapılan Halahalcit Savaşı’ nda Ögeday ağır yaralandı. Ertesi yıl Merkitler, Moğol egemenliğine girdikten sonra Merkit hanının kızı Töregene ile evlendi. 1206’da deneyimli subaylardan Iluge ve Degoi yanına verildi. 1211-1216 arasındaki Çin seferine katıldı.

Kuzey Çin’in istilasından sonra Cengiz Han, öteki oğullarının da görüşlerini alarak Ögeday’i, yasaları, prokokolü öğrenmesi ve yetişmesi için karargâhta bıraktı. Ögeday 1219’da veliaht oldu. Bundan sonra ağabeyleri Harezm seferlerinde bulundu. Ögeday, Cengiz’in ölümü ile ortaya çıkan çözülmeleri durdurmak, genişlemeyi sürdürmek için önlemler aldı. Yeni yasalar hazırladı.

Cengiz Han’ın oğlu Ögeday Han’ın İran ve Anadolu topraklarını fethetmek üzere 1241 yılında görevlendirdiği Baycu Noyan’ın komutasındaki 30 bin kişilik Moğol ordusu birkaç yıl sonra da Erzurum’u yağmalayarak kentte büyük katliamlar yaptılar.