YSK’da 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 üye görev yapıyor. Ancak son dönemde 11 üyenin tamamının katılımı ile kararlar alınması usulü benimseniyor. 11 üyenin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan seçiyor.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ DE TOPLANTILARA KATILABİLİYOR

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor, ancak oy kullanamıyorlar.

GÖREV SÜRELERİ 1 YIL UZATILMIŞTI

Hali hazırda, Sadi Güven (Başkan),Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, İlhan Hanağası ve Yunus Aykın ile Danıştay kökenli Faruk Kaymak, Refik Eğri, Nakiddin Buğday, Zeki Yiğit ve Erhan Çiftçi (Başkan vekili) YSK üyesi olarak görev yapıyor. 2019 yılında görevi sona ereceklerin süresi Ocak 2020'ye, 2022'de görevi sona ereceklerin süreleri ise Ocak 2023'e ötelendi.

6 ÜYENİN GÖREVİ BİTİYOR

Bu karar sonrası Başkan Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresi bir yıl daha uzamış oldu. Bu süreçte YSK 31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul tekrar seçimi gibi kritik süreçleri yönetti. Kanunla getirilen artı bir yıl 23 Ocak 2020’de doluyor. Bu Başkan Sadi Güven ile 6 üyenin görev sürelerinin dolması anlamına geliyor. Bu tarihte görev süreleri dolan isimler şöyle: (Yargıtay kökenliler) Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak, Refik Eğri ve (Danıştay kökenliler) Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday. Bu isimlerden Başkan Sadi Güven haricindekiler İstanbul seçimlerinin tekrarı yönünde oy kullanmıştı. Başkan Sadi Güven ise bu karara muhalefet etmişti.

YARGITAY VE DANIŞTAY’DA SEÇİM YAPILACAK

Peki yeni üyeler nasıl belirlenecek? Yeni üyelerden üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından belirlenecek. 6 yeni YSK üyesi, Yargıtay, Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilecek. Bu anlamda hem Yargıtay hem de Danıştay’da YSK üyeliği kulislerinin oldukça hareketli olduğu ifade ediliyor. Muhtemel adayların destek ziyaretlerini sürdürdükleri kaydediliyor.

24 OCAK’TA YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

6 yıllığına seçilen üyelerin belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, 24 Ocak’ta toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan seçecek. Yeni Başkanın Kurul’un kıdemli ve Yargıtay kökenli üyeleri arasından birisi olması bekleniyor.