Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Özelleştirme kapsamında bulunan Muğla, Aydın ve Ankara'daki bazı taşınmazların imar planlarının değişikliklerine ilişkin itirazlar reddedilirken, Muş'taki bazı taşınmazların çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri, İzmir'deki bazı taşınmazların da satış veya işletme hakkının verilmesine dair kararlar onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'nde 781 ada 4 parsele ve 609 ada 3 parsele ilişkin ticaret-konut alanı, genel otopark alanı, park, yol, gelişme konut alanı ve rekreasyon alanı kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum ve Kepenek mahallelerinde yer alan muhtelif parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı parsellere ilişkin gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, ilkokul, lise, sağlık tesisi, resmi kurum, idari tesis, karakol, belediye hizmet alanı, cami, teknik altyapı alanı, ağaçlandırılacak alan, park, meydan, otopark ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan çevre düzeni planı, ilave ve revizyon nazım imar planı değişiklikleri onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Güzelçamlı Mahallesi'nde 440 ada, 4 parsele ilişkin ticaret-turizm-konut alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ise reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Mamak ilçesi, Kızılca Mahallesi'ndeki 1087 parsel, Ortaköy Mahallesi'ndeki 964 parsel ve Nenek Mahallesi'ndeki 101 ada, 129 parsele yönelik çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planlarına, askı sürecinde imar planlarının bütüncül olmadığı, parsel bazında ve parçalı olduğu hususlarına ilişkin yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu alanlara ilişkin plan notları, yapılaşma koşulları, yapı yaklaşma mesafeleri, rapor içeriği, kurum görüşleri hususlarına ilişkin itirazlar ise kabul edildi.

Bu kapsamda, parsellere ilişkin gelişme konut alanı, ticaret alanı, resmi kurum alanı, anaokulu, ilkokul, lise, eğitim, yüksek öğretim tesisi, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile cami, maden sahası, park alanı, ağaçlandırılacak alan ve yol kullanım kararları geliştirilmesine yönelik çevre düzeni ve nazım imar planları onaylandı.

- İzmir'deki bazı taşınmazlara yönelik kararlar

ÖİB İhale Komisyonunca, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı İzmir-Çeşme, Sakarya Mahallesi'nde 207 ada, 29 parseldeki 230,89 metrekare, 8630 ada 1 parseldeki 2 bin 342,27 metrekare ve 8631 ada, 1 parseldeki 2 bin 749,62 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 74 milyon liraya en yüksek teklifi veren Ünicon İnşaat Sanayii ve Ticaret AŞ'ye satılmasına ilişkin karar onaylandı.

İzmir-Foça, İsmetpaşa Mahallesi'nde 1855 ada 9 parseldeki 13 bin 279,08 metrekare, 10 parseldeki 26 bin 45,52 metrekare, 11 parseldeki 84 bin 748,03 metrekare, 12 parseldeki 17 bin 193,19 metrekare ve 4 parseldeki 141 bin 504,82 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın (Foça Tatil Köyü) bir bütün halinde 131 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren BKG Ortak Girişim'e 49 yıllığına işletme hakkının verilmesine karar verildi.

- Adana, Muğla ve İzmir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Öte yandan, ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Adana, Muğla ve İzmir'deki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirilecek.

Adana-Karataş, İskele Mahallesi'ndeki 5517 parseldeki 158,22 metrekare ile 5518 parseldeki 39 bin 622,38 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapılarla "satış" yöntemiyle ve 5 bin 518 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 14 bin 737,58 metrekare yüzölçümlü kumluk arazinin 49 yıl süreyle "kullanma izninin devri" yöntemleriyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ihale yapılacak.

Anılan taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 4 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye 30 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Muğla-Bodrum, Bitez Mahallesi'ndeki 29 bin 130,08 metrekare taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminat bedelinin 10 milyon lira olduğu ihaleye 30 Temmuz'a kadar teklif sunulabilecek.

İzmir-Aliağa, Aliağa Mahallesi'nde bulunan 39 bin 862,35 metrekarelik taşınmaz da "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 4 milyon lira olarak belirlenirken, teklifler 27 Temmuz'a kadar alınacak.

Tüm ihaleler "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.