Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Test gerçeği
0:00 / 0:00

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğru ve etkili tedavide diagnostiğin (tanı) önemi bir kez daha anlaşıldı. Diagnostik, bir doktorun hastalığa tanı koyabilmesi için ihtiyaç duyduğu test çalışmalarının tamamı olarak tanımlanıyor. Daha açık anlatımla, hastalığın teşhisi için yapılan kan ve idrar gibi laboratuvar testlerinin yanı sıra; MR, röntgen, endoskopi, kolonoskopi gibi vücut içi ve vücut dışı tüm testleri kapsıyor. Günümüzde tanı hem doktorların sağlık değer zincirinde laboratuvar testlerinin tüm potansiyelinden yararlanmalarını sağlıyor hem de hastanın sağlık ya da hastalık sürecinin tamamında alınan kararların ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriliyor.

HIZLI VE DOĞRU SONUÇ VEREN TANI YÖNTEMLERİ

Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen, “Covid -19 salgını tüm dünyada önemli derslerin çıkarılmasına neden olurken, tanının tedavi zincirindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlık sistemlerinin salgına hızlı ve etkili müdahalesinin arkasında hızlı ve doğru sonuç veren tanı yöntemleri vardı. Tüm dünyada hekim kararlarının yüzde 70’ine yön veren vücut dışı tanı yöntemleri (kan, idrar, tükürük gibi vücut dışında analiz edilen testler) gelecekte karşılaşılabilecek salgınlarda da sağlık sistemlerinin başarılarında belirleyici roller üstlenecek” diyor.

Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen

CİHAZA İHTİYAÇ DUYULMAYAN TESTLER

Pandemi sürecinin iyi şekilde yönetilebilmesi için bazen hastalardan alınan örnekleri laboratuvara taşıyarak detaylı ve uzun süreli testler yapılması gerekirken bazen de testlere erişimin kısıtlı olduğu alanlarda kart formatındaki hızlı hasta başı testler kullanılabiliyor. Bu kapsamda, PCR ve antikor testleri laboratuvardaki cihazlarda gerçekleştirilirken hızlı testler hasta yanında ve laboratuvar ortamındaki cihazlara ihtiyaç duyulmadan yapılıyor.

HIZLI ANTİJEN TESTİ DIŞINDA KULLANILAN TESTLER

Pandemi sürecinde hızlı antijen testi dışında kullanılan diğer testler aşağıda yer alıyor:

PCR testi: COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü tespit etmek amacıyla kullanılan moleküler testtir. PCR testleri virüsün genetik materyalini tespit eder.

Antikor testi: Antikor testleri, COVID-19’a yol açan virüse maruz kalmış hastaların SARS-CoV-2’ye karşı antikor geliştirip geliştirmediğini saptar. Bu yönüyle vücudumuzun virüse karşı verdiği yanıtı anlamamızı sağlar. Bunun dışında, geçmişte virüs ile enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişileri tanımlamaya yardımcı olur.

SARS-CoV-2 & İnfluenza A/B PCR testi: COVID-19 ile grip benzer semptomlar gösterebilir. Bu test, SARS-CoV-2 virüsü ile grip virüsü olarak da bilinen İnfluenza A/B’yi birbirlerinden ayırt etmeye yarar. Hekimler bu yüksek hacimli moleküler testin sonucuna göre, belirtileri benzeyen grip ve COVID-19’u birbirinden ayırt ederek, hızlı şekilde doğru tedavi kararı verebilirler.

Anti-SARS-CoV-2 S kantitatif antikor testi: Bu test, SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalmış hastalarda virüse karşı geliştirilen antikorların düzeyini saptayarak bir toplulukta SARS-CoV-2'ye karşı antikor geliştiren kişilerin belirlenmesine yardımcı olur. Virüsün S (Spike) antijenine karşı gelişen antikorların ve miktarının tespiti aşı çalışmalarında, uygulamalarında ve ayrıca plazma tedavisinin optimize edilmesinde kullanılmaktadır.

Hızlı antikor testi: Laboratuvar ortamındaki büyük bir cihaza ihtiyaç duyulmadan hasta başında gerçekleştirilen ve parmaktan alınan bir kan örneğini analiz ederek kısa süre içinde sonuç veren SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi, kişinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu daha önce geçirip geçirmediğini tespit etmektedir.

KOLAY VE HIZLI SONUÇ ALMA ÖZELLİĞİ

Hızlı antijen testleri ise özellikle PCR testine ve büyük laboratuvar ortamlarına erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, virüsü tespit etmek için ikinci bir alternatif olarak kullanılıyor. Cihaz gerektirmeden bir sağlık profesyoneli eşliğinde hasta başında yapılabiliyor. SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, hastaların karantinaya alınıp alınmamasına ilişkin hızlı karar alınmasına ve SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş bir kişiyle temas ettiği bilinenlerin hızla taranmasına imkan tanıyor. Bu testler genel olarak farklı topluluklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun saptanmasında önemli rol oynayıp tanıyı destekleyecek nitelikte veriler sağlıyor. Test, virüsün bazı yapıtaşlarını tespit edip hasta numunesinde virüsün varlığına ilişkin ‘pozitif’ veya ‘negatif’ yanıtı ortaya koyuyor. Bu testler uygulama kolaylığı ve hızlı sonuç alma özellikleriyle dikkat çekiyor.

HIZLI ANTİJEN TESTLERİNİN DİĞER TESTLERE GÖRE AVANTAJLARI

*Hızlı antijen testleri genellikle yaklaşık 15 dakika içerisinde sonuç veriyor.

*Sağlık profesyonelleri tarafından özel bir eğitim gerektirmeden kullanılıyor. (Örneğin bir hemşire tarafından yapılabilir.)

*Laboratuvar ya da hastane gerektirmeyen bir testtir. Bu nedenle özellikle yeterli altyapı imkanı olmayan kırsal bölgelerde kolaylıkla uygulanabiliyor.

*Çok kısa sürede sonuç verdiği için hastaların karantinaya alınıp alınmaması konusunda çabuk karar verilmesini sağlayıp riskin yayılımını önlemeye yardımcı oluyor.

*Hızlı antijen testi tıpkı PCR testi gibi SARS-CoV-2 virüsünü tespit ediyor. Bunu yapmak için PCR’dan farklı olarak SARS-CoV-2 antijenini saptıyor. PCR ölçümü, virüsün genetik materyalini (viral RNA) tespit edilebilir seviyelere çıkararak gerçekleştirirken, antijen testleri virüsün antijen yapısını hedefleyen ölçüm tekniğini (örneğin immünokromatografi) kullanarak tespitte bulunuyor.

EN YÜKSEK DUYARLILIK 5 -7 GÜN ARASINDA

Hızlı antijen testleri, semptom görülmesinden sonraki 5-7 gün arasında yapıldığında en yüksek duyarlılığı gösteriyor.

TEMEL TEST YÖNTEMİ HANGİSİ?

Antijen testi ve PCR testi birbirinin yerine geçebilecek teknolojiler olarak değerlendirilmiyor. PCR testi, hastalığın tanısı için önerilen başlıca test yöntemi olmakla birlikte antijen testlerinin hassasiyetini anlayabilmek için PCR testleriyle karşılaştırma çalışmaları yapılması gerektiği belirtiliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.