Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Polsi Akademisi öğrenci alımı için bekleyiş sona eriyor. Binlerce adayın merakla beklediği Polis Akademisi öğrenci alımı için bekleyen vatandaşlar, başvurularını yapacak ve sonuçlar için bekleyişe geçecek. Peki Polis Akademisi öğrenci alımı ne zaman? Polis Akademisi öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN?

Binlerce adayın merakla beklediği Polis Akademisi öğrenci alımı için başvurular başlıyor. Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren "Kriminalistik" yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak. Polis Akademisi öğrenci alımı başvuru tarihleri ve mülakat sınav tarihleri ve detaylar şu şekilde;

Başvuru Tarihleri

25 Aralık 2017-05 Ocak 2018 (1 Ocak 2018 Hariç)

Mülakat Sınav Tarihleri

15-19 Ocak 2018

Başvuru ve Mülakat Yeri

Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE

Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri

29 Ocak -02 Şubat 2018

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

12 Şubat 2018

 

 

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Lisansüstü programlara başvurabilmek için istenen belgeler ve şartlar;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) (Başvuru esnasında başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların başvurusu kabul edilmez. Öğrenci olarak kabul edilenlerden daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı silinir.)

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2013 Bahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan aldığını gösterir sonuç belgesi,
(Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.) 

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) 

7) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

8) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; görev belgesi,

11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Not: Başvurular şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi.

Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Kabul Esasları

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

5) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

6) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

7) Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, (Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adaylarda ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adaylar da ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.)

8) Yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans başvurularında Türkçe dil yeterliliği dışında yabancı dil puanı aranmaz.

9) Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.