EMDR Avrupa Akredite Terapisti Klinik Psikolog Mehtap Güngör'ün, uzun yıllardır terapi odasında biriktirdiklerinden süzerek yazdığı 'Ukde - Terapi Odasından Dökülenler' adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Terapi odasındaki müdahalelerini, seans seans, detaylı olarak anlatan Mehtap Güngör'ün kitabı, psikoloji çevrelerinde geniş yankı oluşturdu. Tüm dünyada danışanların sorunlarına en etkin çözüm sunan EMDR Terapisi'nin Türkiye'deki önde gelen uygulayıcılarından olan Mehtap Güngör, kitabını 3 danışanının gerçek öykülerini onlardan aldığı izinle yazdı.

Mehtap Güngör, kendi ukdesineyse 'Ukde - Terapi Odasından Dökülenler' in ön sözünde sözde yer verdi. Güngör, babasını kaybetmeden önce, ona terapinin ne olduğunu bir türlü izah edememişti. Kitabı geç de olsa bu amaca da hizmet etti.

Mehtap Güngör, kitabında EMDR Terapisi sürecinin nasıl işlediğini bilimsel bir yaklaşımla ele aldı. Bunu yaparken sade, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanan Mehtap Güngör, bir solukta okunabilen bir eser olmasını amaçladı. Sola Unitas Yayınevi'nden çıkan 'Ukde - Terapi Odasından Dökülenler', okurun yoğun ilgiyle karşılaştı.

Hızla gelişen EMDR Terapisi'nin gerçek insan öyküleriyle harmanlanıp anlatıldığı 'Ukde - Terapi Odasından Dökülenler', dünyada, alanındaki ilk eserler arasında yerini aldı.
Kitabın yazımı bitmek üzereyken, EMDR Terapisinin Kurucusu Francine Shapiro'nun hayata gözlerini yumduğu haberini alan Mehtap Güngör, kitapta ona da özel bir sayfa ayırdı.

'EMDR Terapisinin Kurucusu Francine Shapiro'ya; "Alışılagelmiş terapi modellerinin dışına çıkıp kendi gözlemlerini bir terapi modeli haline getirebilecek cesaretin olduğu için,
Kendi denemelerinden çıkan sonuçları, bilimsel dünyada fark ettirecek ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğini anlatacak kararlılığın ve inancın olduğu için, EMDR Terapisini, karşı gelenlere rağmen, tüm dünyaya anlatmak adına verdiğin o eşsiz mücadele için, Tüm meslektaşlarım ve yarar gören tüm danışanlarım adına şükranlarımı iletirim.''

EMDR NEDİR?
EMDR (EyeMovementDesensitizationandReprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen etkili bir psikoterapi yaklaşımının/yönteminin adıdır. İlk dönemlerinde, daha çok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için uygulanan bir terapi modeli olarak karşımıza çıkan EMDR, günümüzde bağımlılık davranışları, öfke, anksiyete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalma, aşağılanma, reddedilme, ihmal ve başarısızlık gibi deneyimler "işlenememiş" anılardır.
EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağlayan bir terapi yöntemidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. "Bir anının işlenmesi" kavramını biraz açacak olursak; anının travmatik özelliklerinin daha az rahatsız edici olarak hissedilmesi, anıda öğrendiğimiz yanlış yargıların doğru ve olumlu düşüncelerle değişmesidir. İşlemleme sonucunda, gündelik hayatta bizi olumsuz etkileyen ve sorun olarak karşımıza çıkan duygu, düşünce ve davranışlardan özgürleşiriz. Hatta farkında olmadan olumsuz etkilendiğimiz belli tutum, kişi, nesne gibi etkenler artık bizi etkilememeye başlayabilir.
EMDR terapisi, danışanın yaşadığı problemler ortadan kalkana kadar devam eden bir süreçtir. Sadece geçmiş anılarla değil, problemin bugünkü yansımaları (tetikleyiciler) ve gelecekteki olası senaryoları veya rahatsız edici durumu da göz önünde bulundurur. Dolayısıyla EMDR terapisinde sadece geçmiş değil, bugün ve gelecek de çalışılır. Bu sürecin sonunda, danışanı, geçmişin olumsuz etkisinden kurtararak bugününe ve geleceğine daha gerçekçi ve sağduyulu bakması amaçlanır.

MEHTAP GÜNGÖR KİMDİR?
Mehtap Güngör, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 5 yıl boyunca çeşitli eğitim kurumlarında gençlere ergenlik, performans ve sınav kaygısı, motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları konularında danışmanlık yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını ‘'Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Çarpıtmalar ile Semptomlar Arasındaki İlişki'' konulu projesiyle bitirdi. Güngör, Okan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'ndeki çalışmalarının ardından Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yaptı. Çalışmalarında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma) tekniklerini kullanmakta olan Mehtap Güngör, 2015 yılında akreditasyon kriterlerini tamamlayarak EMDR Europe tarafından verilen ve uluslar arası geçerliği olan ‘EMDR Sertifikalı Terapist' unvanını aldı. Mehtap Güngör, kurucusu olduğu PsikoMola Bireysel ve Kurumsal İletişim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.