Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem PTT personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? Sınav ücreti ne kadar?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 5 bin personel alımı için 2018/1 personel alımı ilanı yayınlamıştı. PTT'nin yayımladığı ilana göre, PTT'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı için başvurular 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, PTT'ni 5 bin sözleşmeli personel kadrosuna katılmak isteyen vatandaşların başvurularını nereden yapması gerekiyor. PTT personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Başvuru ücreti ne kadar? İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilenler...

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    PTT personel alımı için başvurular 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve https://http://ik.ptt.gov.tr/ internet adreslerinden gerçekleştirilecek.

    REKLAM

    Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracak. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabilecekler. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacak. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacak.

    PTT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    PTT personel alımı başvuru ücreti 60 TL olarak belirlendi. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacak.

    Adaylar sınav ücretini, 14 - 21 Mayıs tarhileri arasında yalnızca PTT işyerlerinden ve PTTMatik'lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecek.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

    NOT: 14 Mayıs 1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecek.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    REKLAM

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Ana yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar , cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı m adde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

    e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    f ) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

    g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ğ ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. ( 21 /05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

    h ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    REKLAM

    ı ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

    i ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca b ulunmamış olmak.

    j) Yapılacak “ yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

    PTT PERSONEL ALIMI SINAV NE ZAMAN?

    Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati daha sonra açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecek.

    Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ) ile girebilecek. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacak.

    Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

    Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacak.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ