SALAVAT NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya  Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.

İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

“Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” (Beyhakî)

Ra­sû­lul­lâh -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- bu­yu­rur:

 “Yer­yü­zün­de Al­lâh’ın sey­yah me­lek­le­ri var­dır. On­lar üm­me­ti­min se­lâ­mı­nı (ânın­da) ba­na ulaş­tı­rır.” (Ne­sâî, Sehv, 46)

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat şu şekilde getirilir;

Âllâhümme salli alâ Muhammed. 

Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle

Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

 • Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”
 • “Sallallahü aleyhi ve sellem”
 • “Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

 • Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.
 • Kıyamette HZ. Muhammed (S.A.V) onun yanında olur.
 • Salavat getiren kişinin üzerine Allah’ın rahmeti iner
 • Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.
 • Salavat getiren kişi fakirlik görmez.
 • Salavat getiren kişinin sıkıntıları giderilir.
 • Salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer.
1881 -
1938