Tarımsal amaçlı seralar, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek. Bu kapsamda İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle etüt ve projelerin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğu zorunlu olacak. Seralar, ilgili idarece Ulusal Adres Bilgi Sistemi'ne ve kadastro paftasına işlenecek.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle de caddeye cephesi olmayan alanlarda sera kurulmasının önü açıldı. Buna göre, seralar için yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla cephe sağlama koşulu aranmayacak.

Düzenleme, sera yatırımlarının artmasını ve bu yatırımların hızlı şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyor.

"SERA YATIRIMLARINI TEŞVİK EDECEK"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, sera yapımı için belediyelerden ruhsat alınması gerektiğini ve bu ruhsatların 50-100 bin lira gibi bedele mal olduğunu belirterek, "Yapılan düzenlemeyle üretici, bu ruhsat ve harç masrafından kurtulmuş oldu. Bunlar çiftçiye maliyet oluşturuyordu, maliyet kalkmış oldu. Böylece sera kurulması kolaylaşacak." dedi.

Sera kurulması için aranan "yola cephesi olma" şartının kaldırılmasının da sera kurulumunu kolaylaştıracağına işaret eden Kiraz, seranın artık yol kenarı yerine, arkadaki parsellere yapılabileceğini söyledi.

Kiraz, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından seralarla ilgili kredi paketi açıklanmıştı. Bu düzenleme de sera yatırımlarını teşvik edici bir diğer adım olacak. Getirilen harç muafiyeti insanları sera kurmaya yöneltecek. Büyük üretici için bu bedeller sorun değil ama küçük üretici için önemli bir katkı olacak. Onlar için özendirici ve teşvik edici etki yaratacak." diye konuştu.