Sompo Perakende Platformu ve Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, sigorta şirketlerinin yüksek olan faiz gelirlerine güvenip fiyat rekabetine girdiğini belirterek sigorta şirketlerini uyardı. Dalaş, 2019 yılının konut ve otomobil için parlak bir yıl olmadığını ve dolayısıyla bu alandaki büyümenin gerçekleşmediğini belirtti. Sigorta sektörünün yılın ilk 9 ayında yüzde 20 büyümesine rağmen bu yılın sigortacıların sigortacılıktan elde ettiği gelirin azaldığı ancak faizdeki yükseliş nedeniyle mali karının artığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirtti. Faiz gelirlerinin yüksek olmasının kendileri için bir suni teneffüs niteliğinde olduğunu ifade eden Dalaş, sigorta şirketlerine önemli uyarılarda bulundu. 

 

Dalaş ile birlikte Sompo Perakende Platformu CEO Yardımcısı Katsuyuki Tajiri (sağda) ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek (sol başta) basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

HOŞ OLMAYAN SONUÇLARLA KARŞILAŞIRIZ

Dalaş, sigorta şirketlerinin şu anda faiz gelirleri kaynaklı çok karlı göründüğünü belirterek, "Faiz gelirleri üzerinden elde edilen karlılık görüldüğü kadar parlak değil. Kendimizi çok karda görüp fiyat rekabetine girersek bunun hoş olmayan sonuçları ile karşılaşabiliriz. Sektörde trafik ve kaskoda hesapları yönetmek zor. Son günlerde birtakım şirketlerin fiyat rekabetine girdiğini görüyoruz. Faiz bize suni teneffüs gibi oluyor. Faizler düştükten sonra nelerle karşılaşacağımızı bilmemiz gerek. Bazı şirketlerin nakit yönetimine heveslendiğini söyleyebiliriz. Sermaye yeterliliği olmayan bazı şirketlere hoşgörü gösteriliyor" dedi. Sompo Perakende Platformu CEO Yardımcısı Katsuyuki Tajiri ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek’in basın mensuplarıyla yaptığı buluşmada; dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörü, Sompo Sigorta’nın 2019 yılı finansal performansı, dijital bakış açısı ve İstanbul’da kurulan Sompo Perakende Platformuyla ilgili detaylı bilgi paylaşıldı.

4 YIL KARA İNANMADILAR

Japon Sompo grubunun Türkiye'den Fiba grubundan bu şirketi satın aldığında ilk 4 yıl elde edilen kara inanmadığını anlatan Dalaş, "Bizim şirket olarak önceliğimiz hep karlılık. Sompo Sigorta Türkiye olarak; gerek bileşik rasyo dediğimiz teknik marj, gerekse operasyonel verimlilik açısından Sompo Grubu içerisinde Türkiye olarak birinci sırada yer alıyoruz. Sompo Türkiye olarak, geçtiğimiz 2 yılda yaklaşık olarak yüzde 35’in üzerinde öz sermaye kârlılığı elde ettik. Geçtiğimiz yıl 2.509 milyar TL prim ürettik, bu yıl ise ilk 9 ayda yüzde 29.8 artışla 347 milyar TL’lik (2018 ilk 9 ay prim üretimi toplam 1.808) prime ulaştık. Son 10 yılda en hızlı büyüyen ve sürekli kâr eden sigorta şirketi olma başarımızın altında yönetim istikrarı, sağlam bir kurum kültürü, güçlü insan kaynağı ve inovatif bakış açımız yatıyor. 2019 eylül sonu itibari ile kasko da poliçe adedinde  sektör lideriyiz. Poliçe adedimizin bir önceki yıla göre %26 büyüdüğünü belirtmem gerekiyor. Tüm sektörün adette %5 küçüldüğü düşünülürse yakaladığımız başarının çok önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra 2019 Eylül sonunda Kasko Prim üretiminde ise %58’lik (57,4) büyüme ile sektörde en fazla büyüyen şirket konumundayız" şeklindi konuştu. 

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

Ortaya koydukları sürdürülebilir başarı ile küresel arenada Türkiye sigortacılığını dünyaya örnek bir hale getirdiklerini dile getiren Dalaş, şunları kaydetti: Sompo Uluslararası Perakende Platformu İstanbul’da kuruldu ve Platform’a bağlı tüm ülkelerden sorumlu CEO olarak da beni görevlendirdi. Japonya dışında perakende hattında yer alan tüm ülkelerin Türkiye’den yönetilmesi, içinde bulunulan ekonomik koşullar açısından da önemli bir mesaj olarak algılanıyor. Bu yapılanma, aynı zamanda İstanbul’un jeostratejik pozisyonunun bir finans merkezi olarak yeniden değer kazanmaya başladığını da gösteriyor. Bu gelişmeyi ülkemiz ve sigorta sektörümüz açısından çok kıymetli görüyoruz. Bu başarılar, bizleri her alanda daha güçlü kılıyor ve uzun soluklu projeler hayata geçirmek konusunda da teşvik ediyor. Kârlılık ve büyümeyi aynı anda sürdürebilen şirket sayısının dünyada çok az olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu bakımdan, büyürken kârlılığını da artırmayı başararak, tüm dağıtım kanallarını etkin olarak kullanan şirketler arasında lider durumdayız. 2019 eylül sonu itibarı ile kaskoda da poliçe adedinde “sektör lideriyiz.” Poliçe adedimiz bir önceki yıla göre yüzde 26 büyüme kaydetti. Tüm sektörün adette yüzde 5 küçüldüğü düşünülürse yakaladığımız başarının önemi daha çok ortaya çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra 2019 Ağustos sonunda Prim üretiminde ise yüzde 58’lik büyüme ile sektörde en fazla büyüyen şirket konumundayız.

Sigorta sektörünün, kurulması için yıllardır uğraş verdiği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’yla ilgili olarak Dalaş, "Bu değerin verileceğinin en önemli adımının bu olduğunu düşünüyorum. SDDK’ya atanacak kişilerin sektörün içinden olması ve sektörün sorunlarını bilen kişiler olması önemli. Bu gerekliliğin altını çizmemiz gerekiyor. Diğer yandan değişen dünya şartları ile birlikte risk de çeşitleniyor. Sigorta şirketleri bu risklere karşı kendini yenilemeli. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu sonunda o yıla ilişkin yayınlanan Küresel Riskler Raporu, bu yıl da Davos'un en önemli gündem maddelerinden birini teşkil etti." 

 

2019 Küresel Riskler Raporu’nda, en olası 10 risk, olma ihtimali sırasıyla şu şekilde belirlendi:

  • Aşırı hava olayları (sel, fırtına vb)
  • İklim değişikliği kaynaklı göçler 
  • Doğal felaketler (deprem, volkanlar, vb)
  • Veri hırsızlığı
  • Büyük ölçekli siber saldırılar
  • İnsan kaynaklı çevresel problemler (petrol sızıntıları, radyoaktif yayılmalar)
  • Zorunlu göçler
  • Biyoçeşitlilik kayıpları, ekosistem zararları
  • Su krizi
  • Balon ekonomiler ve etkileri