Reuters

Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.60'ı geçemeyecek. Uygulama 1 Kasım'da başlıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve  zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında  sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapıldı.

Tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında  olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.60'ı geçemeyeceği hüküm altına alındı.

KALAN GÜN SAYISI DİKKATE ALINACAK

Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları; aylık yüzde 1.60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülecek.

1881 -
1938