Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, temmuzda hizmetler dengesi kaleminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler temmuzda 2 milyar 118 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 306 milyon dolar artışla 702 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler ise 19 milyon dolar azalışla 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 127 milyon dolardan 1 milyar 122 milyon dolara revize edildi.

RESMİ REZERVDE 6 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Temmuz 2021 Temmuz 2021 Ocak-Temmuz
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -23.215 -683 -13.744
1. İhracat 89.415 16.539 120.384
2. İthalat 109.643 19.523 136.802
Mal Dengesi -20.228 -2.984 -16.418
3. Hizmet Gelirleri 16.993 5.269 24.840
4. Hizmet Giderleri 14.095 2.321 15.656
Mal ve Hizmet Dengesi -17.330 -36 -7.234
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.581 541 4.051
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9.149 1.243 11.228
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.898 -738 -14.411
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -317 55 667
B. SERMAYE HESABI -18 -19 -38
C. FİNANS HESABI 2.933 -4.884 -19.722
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.446 390 2.246
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.972 1.420 5.825
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 721 -129 -365
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -14.168 1.804 3.520
11.1. Hisse Senetleri -4.437 -93 -1.901
11.2. Borç Senetleri -9.731 1.897 5.421
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -7.243 -2.092 6.582
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 14 0 3
12.3. Bankalar 68 -338 5.995
12.4. Diğer Sektörler -7.325 -1.754 584
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.187 -171 18.840
13.1. Merkez Bankası 11.779 -82 4.715
13.2. Genel Hükümet -362 231 -16
13.3. Bankalar 838 495 5.995
13.4. Diğer Sektörler -10.068 -815 8.146
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -26.166 4.182 5.940
D. NET HATA VE NOKSAN -5.235 2.518 8.024
GENEL DENGE 31.401 -6.700 -13.964
E. REZERV VARLIKLAR -31.401 6.700 13.964
14. Resmi Rezervler -31.401 6.700 13.964
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0