Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün süresi biten araçların poliçelerini 1 ay süre ile prim almadan uzatma zorunluluğu sadece Riskli Sigortalar Havuzu'nda bulunan araçlar için geçerli olacak. Diğer araçlar ise eğer poliçeyi yapan şirket Türkiye Sigorta Birliği'nin daha önce aldığı tavsiye kararına uymuşsa geçerli olacak. Sektör yetkilileri TSB'nin kararına şirketlerin büyük bölümünün uymadığını bu nedenle Riskli Sigortalar Havuzu dışında kalan araçlar için bu süre uzatımının zorunlu değil 'tavsiye' niteliğinde olduğunu ifade ediyorlar. Kararın daha çok esnaf araçlarının bulunduğu Riskli Sigortalar Havuzu'ndaki araçları kapmasının nedeninin COVID-19 çerçevesinde esnaf ve küçük işletmelerin giderlerini azaltmak için alındığı tahmin ediliyor.  

 

İKİNCİ MADDE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hazine Müstaşarığı aldığı kararda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin aldığı tavsiye kararında Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların zorunlu trafik sigortası ve otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarında, yenilenen poliçe primlerinde indirim veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılmasının tavsiye edildiği belirtmişti. Hazine bu tavsiye kararı çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından vadesi dolan zorunlu trafik sigortası poliçesi geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın en az 1 ay süre ile uzatıldığı belirtilmiş ve buna dayanarak "Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine" karar verilmişti. İşte bu maddede Hazine'nin şirketlerin TSB'nin tavsiye kararını kabul ettiğini bir veri olarak aldığı şeklinde anlaşıldığı için 1 aylık süre uzatımının tüm şirketleri kapsadığı şeklinde algılandı. Ancak sigorta şirketleri bu konuda hemen hiç bir şirketin tavsiye kararına uymadığını dolayısıyla kararda belirtilen zorunluluk kapsamında olmadıklarını belirtiyor. Bu nedenle Riskli Sigortalar Havuzu dışında kalan araçlar için 1 aylık ücretsiz poliçe uzatımının kendileri için geçerli olmadığını dile getiriyorlar. Hazine kaynakları da bu maddenin bir 'tavsiye' niteliğinde olduğunu dile getirdi. 

 

DÖRT AYRI KARAR ALINMIŞTI

Hazine dün aldığı karar ile zorunlu trafik sigortasında gecikme halinde 31.05.2020 tarihine kadar sürprim yani ceza uygulanmamasını da içeren 4 maddelik karar yayınladı. O maddeler ise şunları:

  1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine,

  2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,

  3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,

  4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasının, “Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.” hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.