Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TÜBİTAK, 4006 - Bilim Fuarları Destekleme Programı adı verdiği bir çağrı programıyla, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programları dahilinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri konu üzerine araştırmalar yapmasını ve bu araştırmaların sonuçlarını sergileyecekleri bir ortam sunma hedefinde.

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı sayesinde öğrenciler, belirtilen amaçlar üzerine hazırladıkları projeleri sergileyebilir ve araştırma sonuçlarını paylaşabilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 Nisan 2008 - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve fuar bir veya iki gün olacak. Fuarlar her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI AMACI

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi,

Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,

Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,

Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,

Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,

Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması,

Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,

Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,

Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

ÇAĞRI KAPSAMI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu veya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 -TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

2. Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

3. Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları da 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları için başvuru yapabilir.

4. Özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.

5. Programa başvurular proje yürütücüsü tarafından yapılır. Başvuru yapan okulda veya BİLSEM’de kadrolu ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir öğretmen, proje yürütücüsü olabilir.

6. Okul / BİLSEM müdürü ve / veya müdür yardımcıları proje yürütücüsü olamaz.

7. Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak (E-imza ihtiyacı olmadan) alınacak olup, sözleşmeler; desteklenmesine karar verilen proje sözleşmelerinin taraflarca imzaları, Başbakanlık koordinasyonu ile kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi“ çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır. Bu çerçevede sözleşmelerin imza süreçleri başlamadan önce, sözleşmelerde imzası alınacak olan okul müdürünün, İl / İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ve proje yürütücülerinin mutlaka “Kamu Sertifikasyon Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” almaları gerekmektedir.

8. Her okuldan ve BİLSEM’den sadece bir 4006 proje başvurusu yapılabilir.

9. 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar (hizmet alanı 1, 2, 3, 4 için) ve BİLSEM’ler en az 20 proje sergilemelidir. Bu koşul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için en az 10 proje, görme işitme ve zihinsel engelliler okulları için en az 5 proje olarak belirlenmiştir (robot kitleri ile proje yapmak isteyen okullar için de belirtilen koşullar geçerlidir).

10. Fuarda sergilenecek projelerin içerik bakımından türleri “Araştırma, Araştırma ve Geliştirme (Tasarım vb.), Bilgi Araştırma” projeleri olacaktır. Bu projelerden en az %50’si “araştırma” olmak zorundadır. (Görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları bu kuralların dışındadır.) Proje türleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, “http://www.bilimiz.tubitak.gov.tr” adresinde yer alan “Öğretmenler İçin TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu” isimli dokümanda mevcuttur.