Yatsı namazı vakti, şafağın kaybolmasıyla başlayıp, gece yarısı sona ermektedir. Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vacip olan vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır?

YATSI NAMAZININ ÖNEMİ

Yatsı namazının vakti, batı ufkundaki kırmızılık ya da beyazlığın kaybolması ile başlar ve fecr-i sâdık’a (imsak vaktine) kadar devam eder. Camiye, cemaate gidemeyenlerin yatsı namazını gecenin üçte birine kadar ertelemeleri müstehabdır. Gece yarısına kadar ertelemek mübah, özürsüz olarak gecenin yarısından sonrasına kadar ertelemek ise mekruhtur.
Yatsı namazının farzından önce kılınan ilk dört rek’at, gayr-i müekked olduğundan ikindinin sünneti gibi kılınır. Yani ilk oturuşta Ettehiyyâtü’den sonra Allahümme salli alâ ile Allahümme bârik alâ okunur ve üçüncü rekâta Sübhâneke ile başlanır.
Farzdan sonraki iki rek’at sünnet-i müekked’dir ve sabah namazının sünneti gibi kılınır. Salât-ı vitir ise yatsıdan ayrı bir namaz olduğundan, son sünnetin hemen peşinden kılmayıp arasını biraz ayırmak ve namazdan sonraki tesbihâtı vitirden önce yapmak daha faziletlidir.
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir.

YATSI NAMAZININ FAZİLETİ

Yatsı namazını kılan kimsenin kötülüklerden uzaklaşacağı bildirilmektedir.
Yatsı ve sabah namazı ile ilgili efendimiz (s.a.v) hazretlerinin söylediği bir başka hadise bakacak olursak; “ münafık kimseye sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen başka bir namaz yoktur. Eğer ki bu iki namazın faziletini bilseler sürünerek de olsa camiye cemaate gelirler” buyurmaktadır. Bir başka hadisinde ise ; “yatsı ve sabah namazına münafıklar devam edemez “ buyurmuştur.
Hadislerden ve ayetlerden anlaşılacağı gibi zor olan ibadetlerin sevabının ve faziletinin de çok olacağı anlaşılmaktadır. Yüce Allah taklidi iman etmeyip hakiki iman edenlerin imanlarının karşılığında çok büyük fazilet ve sevap olduğunu müjdelemektedir.
Son söz olarak , yüce Allah hiç kimseye yapamayacağı bir şey istememektedir.Bununla mukabil iman edenlerin imanının taklidi mi hakiki iman mı olduğunu görmesi için onları bazı durumlarda sınamaktadır.Kaldı ki yatsı ve sabah namazları da bunlardan bazılarıdır..

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.

Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için "Yatsı namazı kaç rekattır" sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. Rekat

 • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
 • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Sübhaneke'yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kuu'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rükuya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
 • Oturarak Ettehiyattu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

 • Sübhaneke'yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
 • Oturarak Ettehiyattü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
 • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. Rekat

 • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
 • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Sübhaneke'yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
 • Oturarak Ettehiyattü okuruz

3. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz .Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
 • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

 • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
 • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Sübhaneke'yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur'an'dan bir sure okuruz
 • Rüku'ya gideriz
 • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
 • Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
 • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız