Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim kurulu, yedek üyelerin İstanbul seçimleriyle ilgili olarak oy kullanmasına  yapılan itirazı reddetti.  Redde ilişkin olarak, daha önce demokratik ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından YSK'nın uzun süredir 11 üye ile toplantı yaptığını ve bu hususun Anayasa'ya aykırı olmadığı ifade edildi.

GEREKÇELİ KARARDAN:

Redde ilişkin olarak gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: 

Anayasa'nın 79. maddesine göre Yüksek seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir.Bu üyeler, Yüksek Seçim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekil seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır.Yüksek Seçim kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Üyeler, Yargıtay ve Danıştay Genel kurullarınca doğrudan "yedek üye" sıfatıyla seçilmemektedir. Hangi üyelerin yedek üye olacağı ad çekme suretiyle belirlenmektedir. 

Anayasa, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Yüksek Seçim Kurulunun yedi üye ile toplanacağına dair açık bir hüküm ve düzenleme bulunmamaktadır. Açık bir yasal düzenlemenin bulunmadığı hallerde Yüksek Mahkemeler kendi çalışma yöntem ve esaslarını evrensel hukuk ilkelerine aykırı olmamak üzere teamül ve içtihatları ile oluştururlar. Kararlardaki demokratik meşruiyet ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından Yüksek Seçim Kurulu oldukça uzun bir süredir on bir tam üye toplamakta kararlarını salt çoğunlukla almaktadır.