Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı işgücü verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.1 puan azalış ile yüzde 12.7 olarak gerçekleşti. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık halleri dışında iş akdi feshedilemiyor. Bu nedenle işsiz sayısı azalıyor.

NÜFUS ARTIYOR İŞGÜCÜ AZALIYOR

Eylül ayı itibarıyla Türkiye’nin 15 + yaş nüfusu son bir yılda 1 milyon 159 bin kişi artarak 62 milyon 834 bin kişi oldu. Buna karşılık işgücü, yani çalışmak isteyenlerin sayısı 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bine geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı 733 bin azalarak 27 milyon 707 bin kişiye gerilemesine rağmen, çalışmak isteyenlerin sayısında yaşanan düşüş nedeniyle işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bine geriledi.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, işgücüne dahil olmayanların sayısı 15 yaş üzeri nüfustaki artış ve işgücündeki azalışın toplamı kadar, yani 2 milyon 442 bin kişi azaldı. İşgücüne katılma oranı 3 puan gerileyerek yüzde 50.5, istihdam oranı da 2 puan azalarak yüzde 44.1 oldu.

4.1 MİLYON KİŞİ İŞ ARAMIYOR AMA ÇALIŞMAYA HAZIR

İstihdama dahil olmayanların sayısı son bir yılda 2 milyon 442 bin kişi artarak 28 milyon 668 binden 31 milyon 110 bin kişiye yükseldi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 1 milyon 890 bin kişi arttı. Bunlar içinde yer alan iş bulma ümidi olmayanların sayısı son bir yılda 772 bin kişi artarak 630 binden 1 milyon 402 bin kişiye çıktı. Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi sebeplerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise 1 milyon 118 bin kişi artarak 1.6 milyondan 2.7 milyon kişiye tırmandı.

İşgücüne dahil olmama nedenlerine baktığımızda ise geçmiş yıllarda artış kaydeden ev işleriyle meşgul olanların sayısının 1 milyon 348 bin kişi azalarak 11.4 milyondan 10.1 milyon kişiye gerilediğini görüyoruz. Buna karşılık çalışamaz halde olanların sayısı 1 milyon 33 bin kişi artarak 5 milyon kişiye yükseldi.

25-29 YAŞ GRUBU GENÇ İŞSİZLİĞİNDE GÖRÜNMÜYOR

Genç işsizliğinde 15-24 yaş grubundaki nüfus verileri dikkate alınıyor. Buna göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsiz sayısı son bir yılda 207 bin kişi azalarak 1 milyon 193 bin kişi oldu. Buna bağlı olarak işsizlik oranı yüzde 26.1’den yüzde 24.3’e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 22.3’ten 20.6’ya, genç kadınlarda ise yüzde 32.9’dan yüzde 31.4’e geriledi.

5 MİLYON 760 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Genç nüfusta işgücüne dahil olmayanların sayısı 6 milyon 834 bin kişiye ulaştı. Peki işgücüne dahil olmayanlar ne yapıyorlar, öğrenim gördükleri için mi çalışmak istemiyorlar?

İşgücüne dahil olmayan gençlerimiz ne yapıyor?
(Bin kişi)15-19 Yaş20-24 Yaş25-29 Yaş15-29 Yaş toplamı
Toplam5.9535.7876.14417.884
Sadece eğitimde olanlar3.4481.1673754.990
Sadece istihdamda olanlar6541.8772.8765407
Eğitim ve istihdamda olanlar6015815451727
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar1.2492.1632.3485.760
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (%)21.037.438.232.20

TÜİK, işsizlik verilerinde genç nüfusu sadece 15-24 yaş grubunda izlerken, ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olanları gösteren verileri 15-29 yaş grubu olarak yayımlıyor. Buna göre, 15-19 yaş grubundaki 6 milyon gencin 1 milyon 249 bini, 20-24 yaş grubundaki 5.8 milyon gencin 2 milyon 163 bini, 25-29 yaş grubundaki 6.1 milyon gencin ise 2.3 milyonu ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 15-19 yaş grubunda yüzde 21.0, 20-24 yaş grubunda yüzde 37.4, 25-29 yaş grubunda ise yüzde 38.2 düzeyinde bulunuyor.

15-29 yaş grubundaki toplam 17.9 milyon gencin yüzde 32.20’sini oluşturan 5 milyon 760 bin genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

EĞİTİM ARTTIKÇA NEET ORANI DA ARTIYOR

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun eğitim düzeyi
(Bin kişi)
ToplamNEETNEET oranı (%)
15-24 yaş grubundaki nüfus11.6463.41229.1
Okur yazar olmayanlar18013876.7
Lise altı eğitimliler6.0481.33022.0
Lise2.29267429.4
Mesleki veya teknik lise1.81362134.3
Yükseköğretim1.40864846.0
NEET: Ne eğitimde ne istihdamda olanlar

15-24 yaş grubunda olup ne eğitimde ne istihdamda olan 3 milyon 412 bin gencin eğitim durumuna bakıldığında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. En yüksek NEET oranı yüzde 76.7 ile okur yazar olmayanlarda görülse de bunların sayısı 138 bin kişide kalıyor. NEET oranı lise altı eğitimlilerde yüzde 22.0, lise eğitimlilerde yüzde 29.4, mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 34.3, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 46.0 oranında bulunuyor.