Ahmet Kıvanç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan 19 maddelik koronavirüs tedbirleri arasında düşük emekli aylıklarına yönelik de bir adıma yer verildi. Buna göre, en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilecek. Bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacak.

2000 yılından sonra bağlanan malullük ve ölüm aylıklarında alt sınır olmadığı için çok düşük aylıklar söz konusu bulunuyor. Geçen yıl şubat ayından geçerli olmak üzere bu konuda ilk adım atılarak malullük ve ölüm aylıklarında alt sınır bin liraya yükseltildi. Bundan, o tarih itibarıyla 103 bin kişi yararlandı. Geçen yıl yapılan düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yıllık maliyeti 2019 yılı için 58 milyon, 2020 yılı için 42 milyon lira olarak belirlenmişti.

ALT SINIR 1.500 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbir paketi kapsamında, emekli aylıklarında alt sınır 1.500 liraya yükseltilecek.

Bunun için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklenecek. Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar 1.500 liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutardan az olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu düzenlemeden yararlanacak emekli sayısının 650 bin kişiyi bulduğunu söyledi.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların yanı sıra her ay yapılan ödemeler toplamı dosya bazında 1.500 TL’nin altında ise aradaki fark hazineden karşılanacak. Düşük emekli aylığı alanlara yapılan ödemelerin yüzde 5’i, kaldırılan vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemeden oluşuyor.

Örneğin, ek ödeme dahil 1000 lira almakta olan emeklinin aylığına 500 lira; 1.250 lira almakta olan emeklinin aylığına da ayda 250 lira ilave edilerek 1.500 liraya tamamlanacak. Bu kişiler, normal emekli aylıkları 1.500 liraya ulaşıncaya kadar 6 ayda bir emekli aylığına yapılan artışlardan yararlanamayacaklar. Hazineden her bir emekli için karşılanacak tutar 6 ayda bir azalacak. Örneğin, temmuz ayında diğer emekli aylıklarına yüzde 10 oranında zam yapılırsa, esas emekli aylığı 1000 liradan 1.100 liraya yükselecek, hazineden karşılanacak tutar temmuz ayından sonra 500 liradan 400 liraya inecek. Emeklinin eline geçen 1.500 TL ise değişmeyecek.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR HİSSELERİ ORANINDA

Aylık 1.500 liralık alt sınır, dosya bazında uygulanacak. Ölüm aylığı almakta olanlar bu haktan, hisseleri oranında yararlanacaklar.

Örneğin, ölen sigortalıdan dolayı eşine yüzde 50, bir kızına da yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanmışsa eşin ölüm aylığı 750 liraya, kızın ölüm aylığı da 375 liraya yükselecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri