Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin ortak işlettiği hastanelerde görev yapan 657 Sayılı Kanuna tabi uzman hekimler ile tıpta uzmanlık eğitimi gören öğrencilere nöbet ücreti ödenirken, aynı hastanede görev yapan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi uzman hekimler ve öğretim üyelerine nöbet ücreti verilmiyor. Kadroları üniversitelerde olan ve öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlerin nöbet ücreti ödenmesi için açtığı davalara ilişkin de farklı farklı mahkeme kararları çıkıyor.


Çok sayıda öğretim üyesi uzman hekim bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, bu yöndeki tüm başvuruları birleştirerek karara bağladı. Başvurularda, ödenmeyen nöbet ücretlerinin faiziyle ödenmesi ve maddi tazminat talep edildi.

Dosyaya göre, farklı üniversitelerde görev yapan uzman hekimler, çeşitli dalların uzmanları olarak tuttukları acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle üniversite rektörlüklerine başvuruda bulundular. Rektörlükler kimi başvuruları yazılı ret cevabı vermek suretiyle açıkça, kimi başvuruları da cevap vermemek suretiyle zımnen reddetti.
Rektörlüklerin işlemlerinin iptali için idare mahkemelerinde açılan davaların bir kısmı uzman hekimlerin lehine, bir kısmı da aleyhine sonuçlandı. Bazı bölge idare mahkemeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesinde sayılan kişilerin sağlık kuruluşlarında normal nöbet, acil veya branş nöbeti tutmaları halinde ücret alabildiği, ödemelerin sadece 657 Sayılı Kanun’a tabi hekimlere yapılabileceği, 2547 Sayılı Kanun’a tabi uzman hekimlerin söz konusu maddede sayılan personel arasında yer almadığı için nöbet ücreti alamayacağı yönünde karar verdi. Davayı kazanan hekimler geçmişe ait nöbet ücretinin yanı sıra karar sonrasında tuttukları nöbetlerin ücretlerini de almaya başladı. Kaybeden hekimler ise AYM’ye başvurdu.

MÜLKİYET HAKKINA KARŞI AYRIMCILIK İDDİASI

AYM’ye yapılan başvurularda, aynı nöbeti tutmalarına karşın devlet memuru statüsüyle çalışan uzman hekimler nöbet ücreti alabilirken, üniversite hastanesinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlere nöbet ücreti ödenmemesinin mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlali anlamına geldiği belirtildi.

AYM’nin görüş sorduğu Sağlık Bakanlığı, öğretim üyesi uzman hekimlerin nöbet ücreti alan diğer doktorlardan farklı kanunlara tabi olarak çalıştığını, hukuken farklı statülerde olduklarını savundu. Bakanlık, bu tespitten hareketle diğer kişiler ile öğretim üyesi uzman hekimler arasında farklı uygulama yapılabilmesinin ayrımcılık anlamına gelmediğini iddia etti.

AYM: “AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLMİŞTİR”

AYM, aynı nitelikte kamu hizmeti veren 657 Sayılı Kanun’a tabi doktorlara nöbet ücreti ödenirken, 2547 Sayılı Kanun’a tabi doktorlara nöbet ücreti ödenmemesinin objektif ve makul bir gerekçeye dayanmadığı tespitinde bulundu. Bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığını kaydeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu bildirdi.

AYM, ilgili idare mahkemelerinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmasına karar verirken, tazminata ilişkin talepleri ise reddetti.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Mahkeme kararları sadece davayı kazanan kişilere nöbet ücretini alma hakkı sağlıyor. 2547 Sayılı Kanun’a tabi uzman hekimlerin hak kaybının kesin olarak ortadan kaldırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.