Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman? Sorusu internette en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar sabırsızlıkla mülakat sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyorlar. Peki Polis Akademisi tarafından açıklama geldi mi?

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayına gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

 • Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,
 • Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
 • Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
 • Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
 • Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da )
 • Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :
 • a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
 • b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
  c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
  d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
  e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
  f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
  g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
  h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
  En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,
  2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
  3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
  4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,
  C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri :
  1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
  2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek, (1)
  3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
  4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
  5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
  6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
  7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
  8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
  Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

1881 -
1938