Mübarek Berat gecesine çok az bir süre kaldı. İslam dünyası tarafından hazırlıklar başladı. Bazı sorularda akıllara takıldı. Berat Kandili fazileti ve önemi nedir? Berat gecesi namazı kaç rekattır? Berat Kandili günü oruç tutulur mu? İşte bu soruların Fazilet Neşriyat'a göre yanıtı.

BERÂT GECESİ

Şâban ayının 15’inci gecesi, yani 14’ünü 15’ine bağlayan gece Berât Gecesi’dir. Bu gece yüz rek’at namaz kılan kimse o sene ölürse şehit olarak vefât eder.

BERAT GECESİ NAMAZI

Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, niyet ettim rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhî- ne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sı- kıntılarından halâs eyleyip, saîdler defterine kaydeyle.”
İki rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte bir Fâtiha,
10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Böylece 100 rek’at kılınır.

Namazdan sonra okunacaklar:

• 14 defa:

“Esta¯firullâhe’l-‘a€îm ve etûbü ileyk,”

• 14 defa:

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ
Muhammedin ve ‘alâ âl-i Muhammed.”

• 14 Fâtiha-i şerîfe,
• 14 Âyetü’l-Kürsî,
• 14 Lekad c¼eküm,
• 14 kere “Yâsîn” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf,
• 14 İhlâs-ı şerîf
• 14 Kul e‘û◊ü birabbi’l-felâk,
• 14 Kul e‘û◊ü birabbi’n-nâs,
• 14 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve l¼ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-a€îm.”
• 14 defa Salevât-ı Şerife (Salât-ı Münciye okumak efdaldir).

Bunlardan sonra duâ yapılır.