HABERTURK.COM

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, koronavirüs ile mücadele kapsamında, partisinin ekonomi paketini duyurdu.

"Covid-19 salgınının vatandaşlarına ve ekonomimize etkilerini sınırlandırmak için öncelikle salgının iktisadi hayata etkilerinin uzun sürebileceği kabul edilmelidir" diyen Davutoğlu, en kötü senaryoya göre planların yapılması gerektiğini savundu.

"Gün doğru önlemleri alma ve ileride telafisi mümkün olmayabilecek zararları önleme günüdür" diyen Davutoğlu, "Türkiye de daha fazla zaman kaybetmeksizin kapsamlı, kuşatıcı ve etkili önlemleri devreye sokmalıdır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 14 maddelik önerilerini açıklarken, "korona tahvili" konusunda şunları söyledi:

"Hazine, sermayesinin tamamı kamuya ait özel amaçlı bir finansman şirketi kurmalı, sadece Covid-19 salgın önlemleri için kullanılmak kaydıyla ikrazken enflasyona endeksli, sıfır reel faizli 100 Milyar TL özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç ederek bu şirkete vermelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu tahvilleri gerektiğinde bu şirketten veya bu şirketin ödünç vereceği finansal kuruluşlardan doğrudan satın alması yoluyla önlemlere ilişkin harcamalar finanse edilmeli, bütün harcamalar ve aktarımlar bu şirketten şeffaf bir biçimde yapılmalı, Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu gibi aylık olarak ve ayrıntılı biçimde kamuoyuna raporlanmalıdır."