Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Merkez Bankası ekonomistlere sunum gerçekleştirdi.

Sunumda hizmet enflasyonundaki ve birim işgücü maliyetlerindeki gelişmelerin likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiğine dikkat çekildi. Sunumda ayrıca, "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörülmekle birlikte azalan turizm gelirleri 2. çeyrekte dış denge üzirinde olumsuz etki yapabilecek" denildi.

Raporda öne çıkan diğer tespitler şöyle:

- Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir
- İç talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir
- Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır
- Kurul, sıkı para politikası duruşunun, temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve 2015 yılı Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmektedir
- Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir
- Son aylarda işlenmemiş gıda fiyatlarının olumlu seyri ve çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak enflasyonda belirgin bir düşüş gözlenmiştir