Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından birlikler kurulabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Islah Amaçlı Hayvan Yeti̇şti̇ri̇ci̇ Bi̇rli̇kleri̇ni̇n Kurulması ve Hi̇zmetleri̇ Hakkında Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birlik ve merkez birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve denetimleriyle ilgili usul ve esasları belirlendi.

Birlik, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip en az 7 yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulacak. İl düzeyinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilecek.
AA