Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığınca, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarına Dayanılarak Yabancı Ülkelere Gönderilen Personele Ödenecek Tazminata İlişkin Esaslar" belirlenerek, Başbakanlık makamına sunuldu. KHK'nın 28'inci maddesine göre, harcırahlar dışında ödenecek tazminata ilişkin esaslar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanarak 25 Şubat'ta yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personeline tazminat ödenecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli bakanlık talimatı, dün itibarıyla Genelkurmay Başkanlığına ve kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

Personele, 29 Ekim 2016 tarihinden itibaren yapılan görevleri kapsayacak şekilde tazminat ödenecek.

Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni mirasçılarına yapılacak.

TAZMİNAT HER AYIN 15'İNDE YATACAK

1. Düzenleme, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah alanlar dışında, TBMM kararlarına dayanılarak, yabancı ülkelere birlik halinde veya tek başına görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsıyor.

Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek.

Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan pilotlar ile görevi desteklemek amasıyla hava aracında fiilen görev yapan personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.

Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARA TAZMİNAT YOK

Herhangi bir suçtan dolayı görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutukluluk gibi hallerde tazminat ödenmeyecek. Açığa alınan veya tutuklananlardan, hakkında kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına, yargılamanın menine veya beraatine karar verilenlerin, açıkta, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreler için ödeme yapılmayacak.

Yapılacak ödemelerde, her ay için hazırlanan form doldurularak ilgili makamlarca onaylanacak ve ödeme emri belgesine eklenecek.

Sınır ötesi görevlere katılmak üzere birlik halinde veya bireysel olarak görevlendirilen personel ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına veya kontrolüne verilen birliklerde görevli personelin tazminat ödemeleri, sınır ötesi görevleri sevk ve idare etmekle sorumlu harcama yetkisine haiz birlik, kurum veya belirleyeceği birlik ya da kurumlarca yapılacak.

Sınır ötesindeki görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda, tedavi, istirahat ve hava değişimi süresince tazminat ödenecek. Aynı nedenlere bağlı olarak oluşan hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince, fiilen görev yapma şartı aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilecek.

TAZMİNATTAN HİÇBİR VERGİ VEYA KESİNTİ YAPILMAYACAK

Sınır ötesindeki görevler sırasında veya bu görevi nedeniyle yaşanan bir hadiseden dolayı kendisinden haber alınamayan personel için de tazminat ödenmeye devam edilecek. Bu hallerdeki ödemeler 12 ayı geçmeyecek.
"
Bu kapsamda tedavi, istirahat ve hava değişimi süresince ödenecek tazminatın aylık tutarı, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile sivil memur ve işçiler, erbaş ve erler için, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

Tazminattan, damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesinti yapılamayacak. Düzenleme, Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.