Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası ile Denizli İhracatçılar Birliği başkanları, Pamukkale Teknokent'in yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti.

İstifa dilekçeleri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına noter kanalıyla gönderildi.

Denizli Ticaret Odası Başkanlığından yapılan açıklamada, istifa dilekçelerinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın PAÜ tarafından temsilci atanması ve şirkete yönetim kurulu başkanı olmasından sonra üniversite kanadından atanan tüm temsilcilerin azledilerek yerlerine yenilerinin getirildiği ve bir sene içerisinde yönetim kurulu üyelerinin hiç sabit kalmayarak sürekli değişiklik gösterdiğinin ifade edildiği belirtildi.

İstifa dilekçelerinde şunlar kaydedildi:

"Genel Müdür değişikliği, üniversitenin içerisinde bulunduğu zorlu sürecin bir sonucu olarak tarafımızca kabul edilmiş ve söz konusu kararlar oda temsilcisi olarak tarafımızdan imzalanmıştır. Genel müdürün görevden alınmasından sonra, gerekirse bir istihdam bürosunun yardımıyla iyi bir yönetici bulunmasına ilişkin teklifimiz reddedilmiş ve her türlü itirazımıza rağmen Prof. Dr. Hüseyin Bağ, fikrimizi dahi almadan kendini Genel Müdür olarak atamış ve önemli denecek bir ücret belirleyerek kendisine maaş bağlamıştır. Yine aynı dönemde üniversitede rektör danışmanlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, şirkete danışman olarak atanmış ve yine kendisine ciddi miktarda bir ücret ödenmesi karara yazılmıştır. Tüm bu kararlar, üzerinde mutabık kalınmadan tek taraflı olarak yazdırılmış ve tarafımıza imza için gönderilmiştir. Bu kararlar, tarafımızca karşı çıkılarak imzalanmamış olsa da sonradan bu görevlendirmelerin geçici olduğu söylenerek bizlere bu kararlar imzalatılmıştır.

Prof. Dr. Bağ'ın ve danışmanının şirketten aldığı ücretler, basına kötü bir şekilde yansımış ve hem şirketin hem de şirket hissedarı olan kurumlarımızın ciddi şekilde itibar kaybına sebep olmuştur. Basında yer alan haberler sonrasında, genel müdürlük ve danışmanlık pozisyonlarına yapılan atamaların gözden geçirilmesi tarafımızdan toplantılarda dile getirilmiş olmasına rağmen bu husus toplantı tutanaklarına yansıtılmamıştır. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda kurumlarımız tarafından gösterilen direnç sonucu şirkette olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak ana sözleşme değişikliğine gidilmiş ve şirketin Yönetim Kurulu üye sayısı artırılarak yönetim kurulundaki etkinliğimiz pasifize edilmiştir."

Odalar, borsa ve birliğin toplam yüzde 40 olan hisselerinin kalacağı, sadece yönetimden istifa ettikleri öğrenildi.