Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Maliye Bakanlığı Eylül ve Ocak-Eylül dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artarak 221,1 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise sadece yüzde 5,8 oranında artarak 220,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2010 yılının 9 aylık döneminde 21,3 milyar lira açık veren, bütçe bu yılın aynı döneminde ise 234 milyon lira fazla verdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 oranında artarak 34 milyar 998 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin (13 milyar 954 milyon lira) 2,5 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşıldı.

Söz konusu döneminde faiz hariç bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında artarak, 186 milyar 105 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde faiz hariç bütçe giderleri 169 milyar 544 milyon TL düzeyindeydi.

Diğer taraftan 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında azalarak 34 milyar 764 milyon TL olarak gerçekleşti.

GİDERLERİN DAĞILIMI
2011 yılı Ocak-Eylül döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödeneğin yüzde 70,7'si kullanılarak 220 milyar 869 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış göstererek 55 milyar 472 milyon TL oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 9 milyar 442 milyon TL oldu.

Aynı dönemde mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 oranında artarak 20 milyar 547 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 3 milyar 969 milyon TL oldu. Cari transferler de bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 80 milyar 22 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında azalışla 39 milyar 934 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 500 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri ise 5 milyar 739 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Eylül da öneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında artarak 18 milyar 576 milyon TL olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 14 milyar 533 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 668 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 421 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında azalarak 34 milyar 764 milyon TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ
Öte yandan 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 538 milyon TL olan bütçe gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 17,9 oranında artarak 221 milyar 102 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında artarak 188 milyar 378 milyon TL oldu.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında azalarak 25 milyar 791 milyon TL olarak gerçekleşti.

9 aylık dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 182 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 750 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ocak-Eylül dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40,2, kurumlar vergisi yüzde 31,8, damga vergisi yüzde 28,7, harçlar yüzde 21,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 20, gelir vergisi yüzde 19,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,6, özel tüketim vergisi yüzde 13,3 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 15,7 oranında arttı.

YENİDEN YAPILANDIRMADA 11,4 MİLYAR LİRA
Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da düzenleyen 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplamı 11 milyar 441 milyon TL oldu.

EYLÜL AYI BÜTÇE SONUÇLARI
Bu yılın Eylül ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre de, bütçe 2011 yılı Eylül ayında yüzde 72,9 oranında azalışla 1,9 milyar TL açık verdi. Geçen yılın Eylül ayında bütçe 6,9 milyar lira açık vermişti.

Buna göre, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 oranında artarak 22,1 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 5,8 oranında azalarak 23,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Eylülde 1,2 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında artarak 18,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 2,3 oranında azalarak 20,9 milyar TL oldu.

AA