Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na göre, internet sitesi oluşturmayan şirketlere, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası verilebilecek.

Uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye sevk edilen TTK Kanun Tasarısı'nda, suç ve cezalara ilişkin detaylar belirlendi. Buna göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngören bazı maddeler idari para cezasına dönüştürüldü.

Buna göre, cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olup da 2 bin lira idari para cezasına dönüştürülen fiiller şöyle:

-Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicil numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi (39/2)

-Belgelerde gösterilecek bilgilerin internet sitesinde yayımlanmaması (39/2)

-Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (45)

-Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması (48)

-Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (48)

-İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (53)

4 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZALARI
İki yüz günden az olmamak üzere, adli para cezası olup da 4 bin lira idari para cezasına dönüştürülen fiiller şöyle:

-İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenmemesi (562/1-a, 64/1)

-Tacirin, işletmesi ile ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (562/1-b, 64/2)

-Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (562/1-f, 86)


DİĞER ADLİ PARA CEZALARI
Hapis veya adli para cezası gerektiren fiillerin yaptırımlarının sadece adli para cezasına dönüştürüldüğü fiiller şöyle:

-İnternet sitesi oluşturmamak (562/12)

Mevcut şekli: 6 aya kadar hapis ve 100 günden, 300 güne kadar adli para cezası

Yapılan değişiklik: 100 günden, 300 güne kadar adli para cezası

-Kanunda belirtilen içerikleri internet sitesinde yayımlamamak (562/12)

Mevcut şekli: Üç aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası

Yapılan değişiklik: Yüz güne kadar adli para cezası

AA

BAKMADAN GEÇME