HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, geçen hafta ilgili birimler ve santrallerin temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Toplantıdan, “geçici faaliyet belgesi” düzenlenmesi ve bu arada gerekli yatırımların yapılması ve santrallerin üretimde kalması kararı çıktı.

Elektrik Piyasası Yasası’nda bazı santrallerin çevre mevzuatına uyumu kapsamında gerçekleştirmesi gereken yatırımlara ilişkin bir madde yer alıyor. Yasanın “Geçici 8. Maddesi”, devlet şirketi EÜAŞ veya bağlı ortaklıklarına ait üretim tesisleri ve özelleştirilen bazı santrallerin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımları gerçekleştirmesini ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda EÜAŞ ve özel sektör kontrolünde 7-8 bin megavat santral olduğu belirtiliyor.

YATIRIMLAR YAPILAMADI

Bu sürenin dolmasına 2 ay kaldı. Ancak, santrallerin önemli bir bölümü öngörülen yatırımları (bacı gazı arıtma, kül tutma tesisi gibi) yapamadı. Bu nedenle söz konusu santrallerin idari para cezası alması ve üretimlerine ara vermesi olasılığı gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu gelişme üzerine geçen hafta Perşembe günü bir toplantı yaptı. Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın başkanlık ettiği toplantıda, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin temsilcileri ile söz konusu santrallerin temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

SORUNLAR KONUŞULDU

Toplantıda, santral temsilcileri yaşadıkları sorunları aktardı. Finansman sıkıntısına işaret etti. Bu dönemde öngörülen yatırımı yapmanın finansal zorluklar nedeniyle mümkün olmadığına işaret etti.

ARA FORMÜL

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından bir ara formül üzerinde duruldu ve bu formül benimsendi. Buna göre, bu kapsamda yer alan santrallere, “geçici faaliyet belgesi” düzenlenmesi ve bu arada gerekli yatırımların yapılması ve santrallerin üretimde kalması kararı çıktı.

Sektör temsilcileri, santrallerin söz konusu belge için bir süre sonra başvuru yapabileceğini belirterek, “Bu belge ile 6 ay süre tanınıyor. Bu sürede elektrik üretimi devam edecek” dedi.

İŞTE O MADDE

Elektrik Piyasası Yasası’nın ilgili maddesi şöyle:

“EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri