Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçiler iş güvencesinden yararlanabilir. İşveren bu işçilerin iş sözleşmesini feshederken, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından, ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda. Söz konusu iş yerlerinde iş akdi feshedilen işçiler işe iade davası açabilir. Mahkemenin işe iade kararına rağmen işçiyi işe almayan işveren boşta geçen 4 aylık ücrete ilave olarak 8 aylık ücrete kadar varan işe başlatmama tazminatı ödemek zorunda kalır.

Kanuna göre, “İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri” iş güvencesinden yararlanamaz. Ancak, uygulamada kimlerin “işveren vekili” olarak kabul edilip kimlerin edilmediği hususunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Esas no 2019/78, Karar no 2019/10754 sayılı 13 Mayıs 2019 tarihli kararına konu dosyada, bir şirkette satış pazarlama genel müdür yardımcısı olarak çalışan kişinin iş akdi feshedildi. Gerekçe olarak da şirketin yeniden yapılandırıldığı, kendisine uygun pozisyon bulunmadığı gösterildi.

Yönetici, işverenin ne iş yapısında ne de organizasyon yapısında hiçbir değişiklik yapmadığını, görevden alındığı pozisyonun da devam ettiğini belirterek işe iadesini istedi. Yerel mahkeme talebi kabul etti. İşverenin mahkemeye sunduğu belgelere göre, davacı yönetici, 3 milyon dolar ve karşılığı Türk Lirası tutara kadar işlemlerde işvereni temsil etmeye yetkili 3. derece imza yetkisine sahip iki kişiden biri durumunda. İstinaf mahkemesi, davacının, söz konusu tutara kadar ancak 2. bir kişiyle imza atması durumunda imzasının geçerli sayıldığına dikkat çekerek, imza yetkisinin sınırlı olduğuna, işyerinin tamamını sevk ve idare eden konumunda olmadığı için işveren vekili sayılamayacağına, bu nedenle iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceğine karar verdi.

İŞLETMENİN TÜMÜNÜ YÖNETEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA İŞ GÜVENCESİ YOK

İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk dairesi, iş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekillerinin her şeyden önce işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna dikkat çekti. Yargıtay kararında, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcılarının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi.

Ancak, işyerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılmasının tek başına iş güvencesi kapsamı dışında kalınması sonucunu doğurmayacağı, önemli olanın, kendisine temsil yetkisi verilip verilmediği ve işletmenin bütününü yönetip yönetmediği olduğu kaydedildi. Bu hususta görev tanımı ve konumuna bakmak gerektiğine dikkat çekilen kararda, işletmenin değil de işyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin de iş güvencesinden yararlanamayacakları belirtildi.

Kararda, “İşletmenin bütününü sevk ve idare edenler, başka bir şart aranmaksızın işveren vekili sayılırken; işletmenin değil de işyerinin bütününü sevk ve idare edenlerin 18’nci madde anlamında işveren vekili sayılabilmesi için ilave olarak, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisini haiz olması şartı aranır. İşyerinin tümünü sevk ve idare ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi katlanmış olarak, birlikte aranır” denildi.

BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ İŞE GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Bu işyerinin işletmeye bağlı bir işyeri de olabileceği kaydedilen kararda, örneğin bir banka şubesi müdürü ile fabrika müdürünün, işyerini sevk ve idare etmekle beraber, özgür iradesi ile işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa “işveren vekili sayılmayacağı”, dolayısıyla iş güvencesinden yararlanabileceği ifade edildi.

İşe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan insan kaynakları müdürü ile personel müdürünün de işyerinin tümünü yönetmediğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecekleri vurgulanan kararda, bununla birlikte, işletmeye bağlı bir işyerinde, bu işyerinin tümünü sevk ve idare eden, ayrıca işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işçinin, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı belirtildi.

Kararda, şirketin ticaret kayıtlarına ve organizasyon şemasına göre davacının, işletme düzeyinde işyerinin bütününü sevk ve idare eden genel müdüre bağlı imza yetkisi de bulunan genel müdür yardımcısı pozisyonunda olduğu, işletme düzeyinde işveren vekili olduğundan işe alma ve işten çıkarma yetkisinin bulunmasına gerek bulunmadığı kaydedildi. Yargıtay, söz konusu genel müdür yardımcısının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesiyle yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi kararını bozdu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri