Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

The Economist Intelligence Unit 'Güvenli Şehirler Endeksi 2019'u yayımladı. Endekste 60 büyük dünya şehri, 57 farklı gösterge göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Buna göre en güvenli üç şehir sırasıyla Tokyo, Singapur ve Osaka oldu. İstanbul ise söz konusu 60 şehir arasında 66.1 puanla 36'ncı sırada yer aldı.

100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede ilk üç sıradaki şehirler yine sırasıyla 92, 91.5 ve 90.9 puan alırken İstanbul'un ortalama puanı 66.1 oldu. Böylece 71.2 puanlık 60 şehir ortalamasının altında kaldı.

MEGA ŞEHİRLER ARASINDA YEDİNCİ SIRADA

Listede 17 adet 15 milyon ve üzerinde nüfusu bulunan şehir yer alırken, bu 17 şehir arasında İstanbul 7'nci sırada yer aldı. Alt kategorilere bakıldığında ise İstanbul 'dijital güvenlikte' 33'üncü 'sağlıkta güvenlikte' 43'üncü, 'altyapı güvenliğinde' 31'inci 'kişisel güvenlikte' ise 48'inci sırada yer aldı.

İstanbul dijital güvenlikte yükseldi, kişisel güvenlikte düştü
Sıra 2015 2017 2019
Genel Sıra 41 40 36
Dijital güvenlik 49 36 33
Sağlıkta güvenlik 46 45 43
Altyapı güvenliği 27 41 31
Kişisel güvenlik 18 44 48

İki yılda bir yayımlanan 'Güvenli Şehirler Endeksi'nde istanbul bir önceki rapor dönemine göre 4 sıra birden yükseldi.  Dijital güvenlikte 3, sağlıkta güvenlikte 2, altyapı güvenliğinde ise 10 sıra yükseldi.  Kişisel güvenlikte ise 4 sıra geriledi. 

 

SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİNE BAKILIYOR

Kişisel güvenlikte sıralama yapılırken özetle bakılan bir kişinin söz konusu şehirlerde şiddet içeren bir saldırıya uğrama ihtimali oldu. Bu ihtimal belirlenirken bireysel silahlanmaya yönelik kurallar, hukuk sisteminin etkinliği, suçla mücadelede veri odaklı çalışma, sivil huzursuzluk(protesto, ayaklanma..vs.) ihtimali, genel suç oranı, şiddet içeren suçların oranı, daha küçük çaplı suçların yaygınlığı, uyuşturucu madde kullanım oranı, polisin toplumla karşılıklı ilişkileri, devriye sayısı, cinsiyetçi saldırıların miktarı (kadına şiddet), terör saldırısı sayısı ve ihtimali gibi kriterlere bakıldı.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ SIRALAMADA ETKİLİ

Dijital güvenlik sıralaması oluşturulurken şehirlerde yaşayanların siber saldırılardan ne kadar etkileneceği ve kişisel verilerinin ne kadar güvende olduğuna bakıldı. Bunun tespiti için ülke/şehirde uygulanan gizlilik politikaları, siber güvenlikte kamu-özel işbirlikleri, siber güvenlik ekiplerinin kurulmuş olup olmadığı, saldırıya uğramış/virüs bulaşmış bilgisayarların toplam bilgisayar sayısına oranı ve yerel kaynaklı siber saldırılar dikkate alındı.

GECEKONDU SAYISI ARTTIKÇA ALTYAPI GÜVENLİĞİNDE SIRA DÜŞÜLÜYOR

Altyapı güvenliği denildiğinde elektrik-sudan ulaşıma kadar her alana bakılıyor. Bu sebeple bir şehirde gecekonduda yaşayan sayısı arttıkça altyapı güvenliğinde o kadar geriye düşüyor. Tabii ulaşım güvenliği de altyapı güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi oldu. Burada özellikle ölümlü trafik kazalarının sayısı, yaya dostu ulaşım konusunda yapılan çalışmalar, hava ulaşımı tesislerinin kalitesi, demiryolu ağı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Genel altyapı güvenliği sıralamasında ayrıca doğal afetler sebebiyle yaşanan ölümler, afetlere hazırlık seviyesi ve enerji ağının güvenliği de belirleyici oldu.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM BELİRLEYİCİ

Sağlıkta güvenliğe bakılırken sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı, bin kişi başına düşen yatak ve doktor sayıları belirleyici unsurlar oldu. Bunun yanında çevre politikaları, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim, yeni doğan bebek ölümleri gibi kriterlere bakıldı. Pek sık yaşanmasa da biyolojik, kimyasal ve radyolojik saldırı sayıları göz önünde bulunduruldu.

DÜNYA KENTLERE TAŞINIYOR

2015 yılında ilk olarak bu endeksin yapılmasında artan şehirli nüfus etkili olmuştu. Gelişmiş ekonomilerde ‘şehirlileşme’ gelişmekte olan ve 3. Dünya ülkelerinden çok önce başlasa da aradaki fark giderek kapanıyor. 2015 itibarıyla yüksek gelirli ülkelerde şehirde yaşayanların oranı yüzde 81 iken bu oranın 2050’de yüzde 88’e çıkması bekleniyor. Üst-orta gelirli ülkelerde ise söz konusu oranın yüzde 64’ten 83’e çıkacağı öngörülüyor.

VATANDAŞ SONUCA BAKAR

The Economist Intelligence Unit'in raporunda değişen teknolojiler ve beklentilerle güvenlik kriterlerinin de değiştiğine dikkat çekildi. Vatandaşların politika ve kanunlara değil sonuçlara baktığı, bu sebeple de yasaların değil bu yasaların nasıl uygulandığının sıralamayı daha çok etkilediği vurgulandı. 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri