TOBB ve ERGO Türkiye işbirliğiyle gerçekleşen “Türkiye’de KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması'nda ayrıca KOBİ'lerin yüzde 72.4'ünün sigortayı işyerinin ve malının güvencesi olarak değerlendirdiği görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sigorta şirketi ERGO Türkiye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Türkiye’de KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması” sonuçlandı. Türkiye’de ilk kez bu kapsamda yürütülen araştırmanın sonuçları, ERGO Türkiye CEO’su Yıldırım Türe tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde sigortanın katkısına dikkat çekmek ve sigortaya yönelik farkındalık yaratmak için araştırmayı hazırladıklarını belirten Türe: ‘’Çalışma, KOBİ’lerin sigortalanma davranışları hakkında kapsamlı bir kılavuz işlevi de görecek’’ dedi.  Araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 20’si yangın, yüzde 14,7’si hırsızlık ve yüzde 14,5’i depremi karşılaşmaktan en çok korktukları risk olarak tanımlıyor. Bu rakamları sırasıyla terör, su basması, sel ve fırtına riski izliyor. 

TECRÜBELİ KOBİ SİGORTAYA SARILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre; 1 yıl ve daha az süredir sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerde İş Yeri Paket Sigortası sahipliği yüzde 24,2 iken; faaliyet süresi arttıkça bu oran artıyor. 6-10 yıl arasında faaliyet gösteren KOBİ’lerde sigortalılık oranı yüzde 35,4’e, 16-20 arası sektörde yer alan KOBİ’lerde ise yüzde 43,7’ye kadar çıkıyor.

Faaliyet yılı arttıkça ölçümlenen birçok değişkenin olumlu yönde seyir ettiğini belirten Yıldırım Türe: “Farklı ekonomik koşullarda yıllarca hayatta kalmayı ve karlı olmayı başarmış KOBİ’lerimiz bu yolculukta sigortalılığın onlara faydasını tecrübe etme fırsatı buluyor ve işlerinin büyümesi ile sigortalanma arasındaki bağı daha net kurabiliyor. Bu noktada, özellikle genç KOBİ’lere yönelik tavsiyemiz, sigortalanmayı bir masraf kaleminden ziyade, işlerinin ve mallarının güvencesi olarak görmeleridir” dedi.

AĞIRLIKLI ACENTEYİ KULLANIYORLAR

Araştırma’ya katılan KOBİ’ler, sigorta alımında yüzde 62,7 oranında acente kanalını tercih ederken, yüzde 23,2 ile banka, yüzde 8,3 ile online ve yüzde 5,8 ile broker kanalı kullanılıyor. Acentelerin bu derece tercih edilen bir kanal olmasında en büyük pay, KOBİ’lere hasar ve teminat süreçleri hakkında bilgi verme kapasiteleri. KOBİ’lerin yüzde 67,8’i acente temsilcilerinin KOBİ’lere yeterli, doğru ve güvenilir bilgi verdiğini ifade ediyor. İşyerlerinde gerçekleşme ihtimali olan birçok riske karşı teminat sağlayan İş Yeri Paket Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ünün ürünü faydalı bulurken; bu oran faaliyet süresiyle doğru orantılı ilerliyor. 11-15 yıldır faaliyet gösteren KOBİ’lerin sigorta memnuniyetinin yüzde yüze ulaştığı görülüyor.

ANTALYA'DA İKİ KOBİ'DEN BİRİ SİGORTALI

1.200 KOBİ’yi kapsayan pilot çalışma bağımsız araştırma şirketi İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yürütüldü. Araştırmada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’nde hizmet ve üretim alanında eşit oranda faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yoğunlaşıldı. Antalya'da her iki KOBİ'den birisinin sigortalı olduğu Türkiye'de KOBİ'lerde sigortalılık oranı en düşük ile ise yüzde 19,6 ile sanayinin başkenti İzmit çıktı.

ERGO Türkiye CEO’su Yıldırım Türe “Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  - TEPAV’ın Ağustos 2018 verilerine göre ülkemizde 1 milyon 858 bin KOBİ faaliyet gösteriyor. ERGO Türkiye olarak KOBİ’leri desteklemenin ve sigorta risklerini minimize etmenin ülke ekonomisine katkı noktasında oldukça önem taşıdığını düşünüyoruz. Artan rekabet, riskli yatırımlar, likidite yönetimi problemleri gibi KOBİ’leri kırılgan hale getiren bu atmosferde ERGO Türkiye olarak İş İnsanlarının, girişimcilerin risklerini paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. 

 

İŞTE ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI:

 • Görüşülen KOBİ’lerin sadece yüzde 37,1’i İş Yeri Paket Sigortasına sahip.
 • KOBİ’lerin faaliyet süresi uzadıkça, sigorta ihtiyaçlarına ve sigortanın önemine dair farkındalıkları ve sigortalanma davranışları artıyor.
 • KOBİ’lerin yüzde 20’si yangın, yüzde 14,7’si hırsızlık ve yüzde 14,5’i depremi karşılaşmaktan en çok korktukları risk olarak tanımlıyor. Bu rakamları sırasıyla terör, su basması, sel ve fırtına riski izliyor. 
 • İş Yeri Paket Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ü, ürünü faydalı buluyor. 
 • Görüşülen KOBİ’lerin yüzde 72,4’ü sigortalanmayı “işyerinin ve malının güvencesi” olarak görüyor.
 • KOBİ’lerin sadece yüzde 12,3’ü sigortalanmadan önce kapsamlı bir risk analizi hizmeti aldığını belirtiyor.
 • KOBİ’lerin yüzde 52,3’ü, sigorta sahibi olmanın, işlerinin büyümesine katkı sağladığını söylüyor.
 • Ürün ve hizmetlerin kapsamı sigortalanma sürecinde KOBİ’lerin önceliğini oluştururken; marka bilinirliği 6. sırada, prim maliyeti ise 7. sırada geliyor. 
 • KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duyduğu asistans hizmetleri iş yeri güvenlik hizmeti, nakit para, kasa, kıymetli eşya hırsızlığına dair güvence ve elektrik teminat hasar hizmeti geliyor
 • Hasar durumu yaşayan KOBİ’lerin yüzde 43,5’i farklı bir sigorta paketine geçiyor.
 • KOBİ’lere hasar süreciyle ilgili memnuniyetleri sorulduğunda görüşleri sırasıyla yaklaşım, hasar temini süresi ve prosedürler olarak sıralanıyor.